Pevné, elastické SMP lepidlo pro lepení masivních parket na bázi MS polymerů, tvrdá elastika. Modifikovaný polymer silanu, který vytvrzuje reakcí s vlhkostí. Během lepení dřevěné podlahy a po vyschnutí, nejsou místa zatížena škodlivými emisemi a zamezuje tak nežádoucím reakcím u alergiků. Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami Ardex, bez nepříjemného zápachu v místnostech.

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Dřevo
Materiál Modifikovaný polymer silanu
Barva Bílá
Balení 18 kg
Spotřeba Cca 800 – 1500 g/m² dle zubové stěrky
Doba schnutí Žádná
Vhodné pro podlahové topení Ano
Plné zatížení Cca 24-48 hod.
Teplota při zpracování ne pod +18°C
Doba pro pokládku Cca 20 min.
EMICODE EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE RS 10

Přiložené soubory

tl-ardex-af-480-1.pdf (537 kB)
Stáhněte si technická data

bl-1494-ardex-af-480-cz.pdf (125 kB)
Stáhněte si bezpečnostní list

Ardex AF 480 lepidlo na parkety 18 kg

Katalogové číslo:
7635
Hmotnost:
18 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
4 744 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Oblast použití - lepení v interiéru:

  • parket s vysokou hranou dle EN 14761, max. 200 mm dlouhé, min. 16 mm silné
  • širokých lamel a dílců dle EN 14761, parketových vlysů dle DIN EN 13226
  • vícevrstvých parket dle EN 13489
  • masivních prken dle EN 13629 a EN 13990, max. 18 cm široké, poměr stran 1:8
  • mozaikových parket dle EN 13488
  • parket z masivu nach DIN EN 13227
  • korkových podlahovin s mezivrstvou HDF/MDF a korkem v protitahu dle EN 12104

Příprava podkladu: Podklad musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Zejména musí být rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních materiálů a trhlin, odolný napětí a tlaku. Parkety se mohou pokládat na normované cementové a anhydritové potěry, na desky z aglomerovaného dřeva a sádrovláknité desky. Cementové a anhydritové potěry je nutné zbavit povrchových nečistot a dobře odsát, dle předpisů výrobce popř. dle platných norem a technických listů. V případe potřeby přednátěru naneste v tenké vrstvě Ardex PU 30. Na povrchy ošetřené přednátěrem můžete pomocí Ardex AF 480 lepit parkety již po 60-ti minutách, nejdéle však do24-ti hodin. Pro pokládku parket velkých formátů, tak i při větších nerovnostech podkladu vyrovnejte podklad vhodnou nivelační hmotou. Dbejte na rovnoměrné pokrytí rubu parket lepidlem. Potěry z litého asfaltu a další povrchy citlivé na působení změkčovadel je třeba opatřit přednátěrem Ardex PU 30 a případně vystěrkovat vhodnými nivelačními hmotami Ardex v minimální vrstvě 3 mm. Dřevotřískové desky musí být pevně spojeny s podkladem a slepeny v pero-drážce.

Zpracování: Ardex AF 480 je třeba před zpracováním dostatečně temperovat. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podklad zubovou stěrkou. Nanášejte jenom tolik lepidla, kolik stačíte zpracovat. Parkety při pokládaní dobře poklepejte. Dbejte na rovnoměrné pokrytí zadní strany parket lepidlem. Zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky. U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a popř. je zatižte dokud lepidlo nevytvrdne. Přebytečné lepidlo z podkladu odstraňte hladkou stěrkou. Způsob aplikace a množství produktu musí být zvoleno tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí lepených parket. Hrubé ruby parket a drsné nebo nerovné podklady vyžadují odpovídající hrubší zubovou stěrku.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky