2-složková samonivelační hmota pro podlahy na bázi latexu Ardex K 60 s vynikající přilnavostí na téměř všechny podklady. Pro tloušťky vrstvy až 15 mm v jednom pracovním kroku, při nastavení pískem aplikovatelná do 30 mm. Ardex K 60 je samonivelační, dvousložková hmota latexu s práškem, s výjimečnými hodnotami přídržnosti a pružnosti a odolnosti vůči vodě. Při smíchání obou komponentů vznikne roztíratelná, samovyhladitelná malta s dobrými rozlivovými vlastnostmi, která je zpracovatelná cca 20 minut a po cca 2-3 hodinách pochůzná. Malta vytvrzuje schnutím. Po vytvrzení vznikne flexibilní masa bez pnutí, nehrozí tak tvorba trhlin v silných vrstvách.

Oblast použití:

 • Interiér, podlahy.
 • suché potěry
 • tenkovrstvé vytápěné systémy
 • dřevotříska, dřevěné podlahové dílce
 • kovové podklady
 • podklady se zaschlými zbytky lepidla, stěrek a malty
 • anhydrity, cementové podlahy, podlahy z litého asfaltu a terrazza
 • staré dlažby

Spotřeba: cca 1,6 kg prášku /m2/mm, jedno balení vystačí např na 5m2 při síle nanesené vrstvy 3 mm.

Pro stěrkování, vyrovnání a nivelaci stejně tak jako na smíšené kritické podklady, pro pokládku elastických krytin, kaučuku, linolea, PVC, měkčeného PVC, hotových parket nebo keramických dlažeb. Dále pro nivelaci v oblasti koupelen, před pokládkou elastických krytin jako hotových parket ve spojení s Ardex SMP lepidlem AF 460, přímo na hydroizolaci jako Ardex S7 Plus, Ardex S8 Flow, Ardex 8+9/9L izolační hmoty, Ardex SK100W Tricom těsnicí pás.

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Balení 4,8 kg latex, 20 kg prášek
Spotřeba cca 1,6 kg prášku /m2/mm
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 20 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech ≥ 15 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 4,5 N/mm2
Doba pochůznosti po cca 2 hod.
Doba, po které je možné lepit cca 24 hod.
Množství záměsové vody cca 4,8 kg latexu na 20 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 2 mm
Pro tloušťku vrstvy 2 - 30 mm
EMICODE EC1 R PLUS = veľmi nízke emisie PLUS
Typ podkladu Asfalt

Přiložené soubory

TL-ARDEX-K-60.pdf (130 kB)
Technický list

BL Ardex_K_60_SDB_CZ.pdf (272 kB)
Bezpečnostní list

Ardex K 60 dvousložková samonivelační hmota na bázi latexu

Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
od 1 039 Kč
Dostupnost:
14 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Složka A nivelační hmoty Ardex K 60 latex 4,8 kg 4747
Složka A latex
14 dnů 0 ks 1 040 Kč
Složka B nivelační hmoty Ardex K 60 prášek 20 kg 4746-BL
Složka B prášek
14 dnů 0 ks 1 089 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Povrch pro nivelaci musí být čistý a zbavený nečistot. Zbytky lepidel citlivých na vodu rovněž odstranit. Ardex K 60 může být použit na mnoha běžných stavebních podkladech bez penetrace. Na velmi savé povrchy, především anhydritové plochy je třeba aplikovat přednátěr Ardex P 51, Ardex P 52 nebo Ardex P 4. Kritické podklady jako OSB desky, překližky, magnezitové potěry nebo nezasypaný litý asfalt je třeba opatřit přednátěrem Ardex P 82 nebo Ardex PU 30 1-K PU. V případě pochybností proveďte zkoušku.

Zpracování: Latexovou emulzi je třeba před použitím důkladně protřepat v čisté nádobě pro mísení. Následně se vmíchá za důkladného míchání prášek, tak aby vznikla bezhrudkovitá malta. K zamíchání 20 kg prášku Ardex K 60 je potřeba 4,8 kg latexové emulze. Pro míchání menších množství smíchejte 3 objemové díly prášku s 1 objemovým dílem disperze. Malta je zpracovatelná v rozmezí od +10°C až +20°C cca 20 minut, nižší teploty prodlužují dobu zpracovatelnosti a vyšší zkracují. Na hutných podkladech (popř. litém asfaltu, by měla být nanesena nejméně 3 mm a nejvíce 10 mm silná vrstva Ardex K 60. Takto je zajištěna rovnoměrná savost podkladu pro schnutí podlahových lepidel. Ardex K 60 lze bez nastavení v jednom pracovním kroku nanést v tloušťce vrstvy 2-15 mm, pří tloušťkách vrstvy do 30 mm je možno maltu plnit potěrovým pískem 0-8 mm nebo mytým, žárem sušeným pískem jako Ardex Quarzsand 0,3-0,9 mm v poměru 1 objemový díl malty ku 0,5 objemovým dílům vody. K nivelaci rozdělíme hmotu raklí a následně válečkujeme válcem na nivelační stěrku (ježkem). Hmota se se pak vyhladí sama. Použití na potěry z litého asfaltu podle DIN 18354, EN 13813, DIN 18560 a ÖNORM B 3732: Ardex K 60 je vhodný pro stěrkování do tloušťky vrstvy 10 mm.

Všeobecná upozornění: Stěrkovaná vrstva by měla být chráněna před příliš rychlým vysycháním na přímém slunci a průvanem. Všechny nástroje a mísicí nádoby by měly být okamžitě po použití omyty vodou.

Upozornění: Pro exteriér nebo trvale vlhké místnosti nelze Ardex K 60 použít.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • H319 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

 • Nebezpečné obsažené látky : portlandský cement
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
 • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Videa


Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky