Jemná opravná rychlá hmota Ardex A 45 NEU na cementové bázi, zvláště vhodná k opravám vyšlapaných a poškozených schodů. Schodové stupně se dají vyrovnat a nivelizovat a již 15 min. po nanesení opravné hmoty lze filcovat a štukovat, upravovat hrany - seřezávat, zaoblovat a vyhlazovat. Opravná hmota A 45 NEU je určena pro vyrovnání a opravy schodnic, podest, pro opravu děr a nerovností, prohlubní a výtluků v potěrech a betonových podlahách. Stěrkování výškových rozdílů a nerovností na všech vhodných površích. Pro finální stěrkování do úplné nuly. S velmi nízkými emisemi.

Šedý prášek se speciálními krystalickými cementy, vybranými plnivy a dobře dispergovatelnými umělohmotnými aditivy a vybranými plnivy. Smícháním s vodou vznikne malta držící tvar, kterou lze zpracovávat po dobu asi cca. 15 minut. S Ardurapid efektem, který ovlivňuje rychlé hydraulické vytvrzení a úplnou krystalickou vazbu vody. Ztuhne hydratací rychle na hmotu bez pnutí.

Parametry

Parametr Popis
Typ Opravy podkladů
Balení 12,5 kg
Spotřeba cca. 1,25 kg prášku na m2 a mm
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca. 15 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech 35 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 7 N/mm2
Doba pochůznosti po cca. 60 min.
Doba, po které je možné lepit po cca. 60 min.
Množství záměsové vody cca. 3,4 - 4 l vody na 25 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
EMICODE EC 1
Typ podkladu Beton, cementové potěry

Přiložené soubory

BL_ARDEX_A_45_NEU_CZ.pdf (212 kB)
Bezpečnostní list

TL-ARDEX-A-45-NEU.pdf (1,57 MB)
Technický list

Jemná opravná hmota pro opravu schodnic Ardex A 45 NEU

Katalogové číslo:
4627-BL
Hmotnost:
12.5 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
983 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, ale pevný nosný, drsný, zbavený prachu a separačních částic. Ardex A 45 NEU přilne k většině drsných i nesavých povrchů. Anhydritové potěry opatříme přednátěrem Ardex Premium P 52 nebo Ardex P 51 v poměru 1 : 3. Hladké a hutné povrchy, jako terrazzo, keramické obklady a dlažbu, dřevěné podklady penetrujeme s Ardex Premium P 52, 1 : 1 1/2 nebo Ardex P 82 neno Ardex P4.

Na potěru z litého asfaltu s nedostatečným zásypem písku použijeme přednátěr Ardex P 82 . Staré zbytky lepidla na podkladu musí být odolné vodě. Dbejte pokynů v technických listech pro přednátěry, i při použití Ardex P 51. Příprava anhydritových potěrů odpovídá platným směrnicím pro plánování a provádění litých potěrů na kalciumsulfatové bázi.

Zpracování: Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za vydatného míchání vmícháme potřebné množství prášku, až vznikne bezhrudkovitá malta. Pro zamíchání prášku 12,5 kg Ardex A 45 NEU použijte cca. 3,4 - 4l vody. Malta je při od +18°C do +20°C zpracovatelná cca. 15 minut. Nižší teploty prodlužují a vyšší zkracují dobu zpracovatelnosti.

Ardex A 45 NEU je možné nanášet ve vrstvě od 0 do 10 mm v jednom pracovním kroku, na potěr z litého asfaltu a zbytky lepidel max. 2 mm. Pro celoplošné vyrovnávání a plnění více než 10 mm, maltu nastavíme pískem o zrnitosti 0 - 4 mm. Poměr míchání: 1 objemový díl prášku : 0,3 objemový díl písku. Na hladké povrchy a povrchy opatřené přednátěrem naneste vrstvu hmoty Ardex A 45 NEU. Rychlá pokládka podlahovin je možná po použití nivelační hmoty Ardex A 55.

Všeobecně platí: Vrstva Ardex A 45 NEU je pochůzná po cca. 60 minutách při +18°C do +20°C. Stěrkování další vrstvy nebo nivelace by mělo být provedeno až na pochůznou vrstvu. V případě, že povrch vrchní vrstvy Ardex A 45 NEU je již suchý, je nutné před dalším stěrkováním provést přednátěr s Ardex Premium P 52, 1 : 5 ředěný vodou. Ardex A 45 NEU se zpracovává při teplotě přes +5°C. Vyrovnávací vrstvu je nutné chránit před slunečním zářením a průvanem, aby příliš rychle nevyschnula. Není vhodný pro použití v exteriéru a trvale mokrém provozu. Zde použijte Ardex A 46.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

  • H318 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

  • H318 - Způsobuje vážné poškození očí
  • Nebezpečné obsažené látky : portlandský cement

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
  • P261 - Zamezte vdechování prachu.
  • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Videa


Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky