Protipožární koberce Cfl-S1


Požární odolnost materiálů používaných v interiérech má velký vliv na celkovou bezpečnost budovy. Vhodnost použití jednotlivých podlahovin je možné zjistit podle zatřídění do skupin třídy hořlavosti dle normy. Třída Cfl je určena pro výrobky vyhovující kritériím a schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku. Kritický tepelný tok ≥ 4,5 kW/m2. Označení S1 značí doplňkovou klasifikaci kouřivosti.


Nabídka obsahuje také koberce s třídou hořlavosti Bfl-S1.1237další stránkapresmerovat_automaticky