Floorwise F599 HD je univerzální lepidlo ve spreji pro lepení koberců, kobercových čtverců, korku, papíru, podložek pod koberce k dřevu, betonu, kameni, terazzu, keramice, cihle, sádrokartonu. Taktéž je vhodné pro lepení ke kovu, sklu a většině umělých hmot. Není vhodné pro vysoce měkčený vinyl a PVC.

Spotřeba: cca 3 m2/ sprej. Jelikož se používá převážně pro obvodové fixování v cca 5 cm širokých pruzích, vystačí na místnost 15-20 m2.

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Barva Bezbarvá
Spotřeba cca 3m2/ sprej
Vhodné pro podlahové topení Ano

Přiložené soubory

F_599 HD Technicko bezpecnostni list.pdf (665 kB)
Technický list

Lepidlo ve spreji Floorwise F599 HD

Katalogové číslo:
681205704+
Hmotnost:
0.4 kg
Výrobce:
Floorwise
Cena s DPH:
257 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
13 ks
ks

Popis zboží

Aplikace: Aplikujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy lepených ploch. Lepidlo nechte odvětrat, tak aby bylo na dotek lehce suché, což je ve většině případů do 1 minuty. Přitlačte krytinu rovnoměrně do pozice. Plné lepivosti je dosaženo po cca 10 minutách vytvrzení lepidla. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem nástavec pročistěte od zbytkového lepidla.


ZDRAVÍ A BEZPEČÍ:
Varování:

 • tento material je vysoce hořlavý, obsahující “petrolejovou směs”
 • Natlakovaná nádoba. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám nad 50°C
 • Nádobku nepropichujte, neházejte do ohně.
 • Nepoužívejte sprej u otevřeného ohně nebo rozžhaveného materiálu
 • Při používání NEKUŘTE
 • Zdravý škodlivé při vdechnutí či požití
 • Omezené karcinogenní účinky
 • Držte z dosahu dětí
 • Používat pouze v dobře větraných prostorách, výpary nevdechovat, používejte vhodné ochranné pomůcky, vyvarujte se kontaktu lepidla z kůží a očima
 • Tento material je potřeba likvidovat bezpečnou cestou

Lékařská pomoc:

 • Při inhalaci vyvést osobu na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou radu
 • Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou radu
 • Při kontaktu s pokožkou, utřít papírovým ubrouskem či podobným hadříkem, poté očistit za pomocí čističe pryskyřice nebo čistícího krému na ruce. Nepoužívat rozpuštědla. Finálně umýt mýdlem a vodou.
 • V případě podráždění vyhledat lékařskou pomoc
 • Při požití NEVYVOLÁVAT zvracení. Ihned vyhledat lékaře a ukázat nádobu nebo etiketou.

Protipožární opatření:

 • V případě požáru použijte práškový nebo pěnový hasící přístroj

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky