Barevný uretanový olej Junckers Rustic Oil Colour se používá jako napouštěcí i finální olej pro neošetřené dřevěné podlahy v interiéru. Je vhodný také na pracovní - stolní desky. Jeho použití je velmi univerzální - od olejování parket až po olejování dřevěného nábytku, dveří a jiných interiérových prvků. Barevný vytvrzovací olej Rustic Oil Colour proniká hluboko do struktury dřeva, odpuzuje vodu, je odolný vůči oděru a zašpinění, bez zápachu. Díky obsahu přírodních látek umožňuje dosáhnout harmonického vzhledu nátěru. Dodává se v 7 atraktivních odstínech, kterými lze snadno změnit barevný odstín podlahy v interiéru. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Olejovaný povrch lze bez jakýchkoliv potíží přelakovat všemi typy laků Junckers, (doporučujeme dvousložkový HP Commercial 2K a to již po 24 hodinách. Pokud máte dřevěnou podlahu, která byla namořena barevným olejem Rustic Oil Colour můžete použít na ochranu povrchu lak HP Commercial 2K. To umožní, aby na podlaha byla jednodušší na údržbu než olejovaná plocha.

Parametry

Parametr Popis
Typ Vytvrzovací
Provedení Barevné
Pro Interiér
Stupeň lesku Závisí na závěrečném nátěru
Počet nátěrů 1 - 2
Spotřeba dříve ošetřené podlahy 20–50 m2/l, neošetřené dřevo 5–10 m2/l
Doba schnutí 8 hodin
Složení Uretanový olej v parafínovém roztoku
Ředění Neředit
Nářadí k aplikaci Menší plochy bavlněný hadr, kartáč. Větší plochy váleček
Konečné vytvrzení 24 hodin
Obsah VOC g/l 500

Přiložené soubory

TL_Junckers_Rustic_Oil.pdf (314 kB)
Technický list

Napouštěcí olej na podlahy Rustic Oil Colour Mahogany

Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 808 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Olej na dřevo Rustic Oil Colour Mahogany 0,75l 124205-EXP-BL
0,75 litru
6 dnů 0 ks 808 Kč
Olej na dřevo Rustic Oil Colour Mahogany 2,5l 124405-EXP-BL
2,5 litru
6 dnů 0 ks 2 439 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Doporučené množství nátěrů, samotný olej:

 • Povrchy vystavené vysoké zátěži: 1 impregnační vrstva přípravku Junckers Rustic Oil při vydatnosti 5 - 10 m2/l + 2 slabší vrstvy Rustic Oil při vydatnosti 50 m2 /l. Povrchy vystavené vysoké zátěži by se měly ošetřovat častěji, aplikujte vždy novou tenkou vrstvu olejového přípravku Rustic Oil, aby podlaha neměla ponurý až matový vzhled. Povrch pravidelně ošetřujte přípravkem Rustic Top Oil. Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.
 • Povrchy vystavené nízké zátěži: 1 impregnační vrstva přípravku Rustic Oil při vydatnosti 5 m2/l + 1 slabší vrstvy Rustic Oil při vydatnosti 50 m2/l. Ošetřujte povrch pravidelně přípravkem Junckers Rustic Top Oil. Aby podlaha neměla ponurý až matový vzhled, aplikujte novou tenkou vrstvu oleje Junckers Rustic Oil. Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.

Pokyny pro použití:

Impregnační nátěr dříve neošetřovaných povrchů / broušené podlahy Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, ať je dokonale rovný, použitím brusného papíru zrnitosti 120 nebo černým Padem. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou. Naneste Junckers Rustic Oil a nechejte dřevo olej absorbovat po dobu cca 30 minut. Pokud je podlaha místy suchá, rozetřete olej do stran nebo naneste více oleje. Nenechejte přebytečný olej na povrchu zaschnout. Neabsorbovaný olej nejpozději do 45 minut odstraňte. Než budete na podlahu nanášet závěrečný nátěr, nechejte impregnační vrstvu dobře zaschnout po dobu 12 - 16 hodin.

Konečná úprava podlah ošetřených impregnačním nátěrem. V případě potřeby povrch přebruste jemnou mřížkou nebo Padem, následně vyčistěte. Naneste Junckers Rustic Oil. Množství závisí na tom, kolik oleje podlaha absorbuje – viz „Impregnační nátěr dříve neošetřovaných povrchů / broušené podlahy“. Přebytečný olej odstraňte během 45 minut, nejlépe bavlněným hadrem. Olej do povrchu můžete rovnoměrně zapracovat např. bílým Padem nebo hadrem. Celý proces je možno po 6 - 8 hodinách zopakovat. Než začnete podlahu využívat, doporučujeme ponechat podlahu po posledním nátěru důkladně zaschnout po dobu 24 hodin. Předložky a koberce pokládejte až po několika dnech.

Jaký může mít význam přelakování již jednou olejem ošetřené podlahy? V praxi se často setkáváme s případným zatónováním nebo probarvením dřevěných podlahovin. Volba dodatečného probarvení podlahy sebou nese ovšem také určitá úskalí spočívající např. v rovnoměrném nanesení mořidla na větších plochách či náročné péči a ochraně v průběhu jejich používání. Zvláště kritická místa jsou především na silně frekventovaných plochách, kde  dochází k vyšlapání. Společnost Junckers patřila k prvním průkopníkům v komerčním  využívání vytvrzovacích olejů pro dřevěné podlahoviny na světových trzích a nyní opět přichází s inovativním řešením využití zátěžového laku na vodní bázi Junckers HP COMMERCIAL a pigmentovaných či transparentních vytvrzovacích olejů Junckers RUSTIC OIL (Colour a Soul&Collection) . Výhod při využití tohoto řešení je několik a pokud je správně dodržen předepsaný systém aplikace budou pigmenty obsažené v oleji chráněny a současně uživateli odpadne starost o náročnější ošetřování podlahy. Volba ultramatné varianty laku Junckers HP COMMERCIAL poté přináší v současné době tolik žádaný pocit z přirozené krásy dřevěné podlahy a zároveň ji dodá maximální ochranu a krásu po dlouhou dobu používání.

Postup při moření podlahy a ochranou vrstvou lakem:

 • Pro dosažení uspokojivého výsledku při nanášení pigmentovaných olejů je nutné povrch důkladně připravit. Poslední broušení by mělo být provedeno kotoučovou bruskou a mřížkou zrnitosti 120/150 (nepoužívejte Trio). Odstraňte brusný prach a před nanesením oleje povrch podlahy setřete vlhkým hadrem. Dojde tím k otevření pórů a zvednutí vláken dřeva. Pigmenty obsažené v oleji tak mohou lépe proniknout hlouběji do struktury.
 • Po zaschnutí podlahy můžeme začít s nanášením oleje. Použijeme k tomu mohérový váleček a postupujeme v rovnoměrných pásech. Spotřeba oleje se pohybuje v rozmezí 100 - 200ml/m2 a je závislá na druhu dřeva a posledním broušení. Po 20 - 30 minutách olej zapracujeme talířovou bruskou s bílým padem nebo bavlněným hadrem. Na ploše nesmí zůstat přebytek oleje. Tento krok může být vícekrát opakován (po 16 hodinovém schnutí). Přitom dbáme na to, aby potřebné menší množství oleje krok za krokem postupně intenzivně zabarvovalo podlahu. Pokud jsme s dosaženou intenzitou zabarvení spokojeni, necháme olej opět 16 hodin vyzrát. Po zaschnutí podlahu vypadujeme černým nebo zeleným padem.
 • Následně můžeme aplikovat jeden z laků Junckers (HP Commercial 2K, alternativně Strong, nebo ProFinish).. Přičemž platí: 2 vrstvy v domácnostech a 3 vrstvy v komerčních prostorách.
 • Mezibrus provedeme před lakováním poslední vrstvy. Po vyzrání laku je snadno udržovatelná podlaha připravena k používání.

Nanášení bezbarvého oleje Rustic Oil provádíme stejným postupem, je však jednodušší z důvodu absence barevných pigmentů. Vlhčení povrchu tudíž není bezpodmínečně nutné.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 4, H413

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P501 Odstraňte obal podle platných předpisů.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky