Mrazuvzodorná nivelační hmota pro venkovní prostory Ardex K 301 na bázi wittenského rychlocementu 32,5 R-SF pro stěrkování, vyrovnání a nivelaci betonových ploch od 2 do 20 mm.

Oblast použití:

 • Interiér a exteriér, podlahy.
 • Stěrkování, vyrovnávání a nivelace podlahových ploch z betonu, cementového potěru, obkladů a dlažeb a jiné vhodné povrchy.
 • Výroba užitné vrstvy řemeslně a průmyslově užívané plochy, garáží, parkovacích střech, dvorů a přístupových cest.
 • Vyrovnávání a nivelace podlahových ploch v mokrém provozu, trvale mokrém provozu, na balkonech a terasách, pod pokládkou obkladu a dlažby, nátěry a lité povlaky.

Druh výrobku: Šedý prášek se speciálním wittenským cementem, dobře dispergujícími umělými hmotami, speciálním plnivem a speciálními aditivy.

 

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Balení 25 kg
Spotřeba Cca 1,6 kg prášku na m2 a 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 30 - 45 min.
Pevnost tlaku po 28 dnech ≥ 30 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech ≥ 7 N/mm2
Doba pochůznosti po 2 - 3 hod.
Množství záměsové vody cca 5,5 l vody n 25 kg prášku
Min. vrstva pod kolečkové židle 2 mm
Pro tloušťku vrstvy 2 - 20 mm
Mrazuvzdornost Ano
Použití v exteriéru Ano
Typ podkladu Dlažba

Přiložené soubory

TL-ARDEX-K-301.pdf (152 kB)
Technický list

BL_ardex_k_301_cz.pdf (138 kB)
Bezpečnostní list

Nivelační hmota pro exteriér Ardex K 301

Katalogové číslo:
4619-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
2 178 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
6 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad může být suchý nebo vlhký, každopádně však dostatečně pevný, nosný, mrazuvzdorný a zbavený prachu a separačních částic. Nedostatečně pevné části povrchu je nutno odstranit frézováním, otryskáním, broušením nebo odsekáním. V exteriéru a vlhkostí zatíženém interiéru je nutné savý podklad předem zvlhčit, aby se předešlo tvorbě kaluží. V suchém interiéru na savé podklady použijeme jako propojovací adhézní můstek Ardex P 51 rozředění 1:1 s vodou, na hutném nesavém povrchu použijeme jako propojovací můstek Ardex P 51 zředěný 1:0,5 s vodou s posypem křemičitého písku. Je-li třeba na stávající vrstvu aplikovat druhou vrstvu Ardex K 301, musí být stávající vrstva obroušena, brusným papírem 16-36mm. V interiéru následně opatřete přednátěrem Ardex P 51 v poměru 1:1.

Zpracování: Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu, v níž za důkladného míchání rozmícháme prášek, dokud nezískáme bezhrudkovitou, roztékavou maltu. Pro zamíchání prášku 25 kg Ardex K 301 potřebujeme cca 5 l vody. Malta je při +18°C až +20°C zpracovatelná po dobu 30-45 minut, nižší teploty prodlužují a vyšší zkracují dobu zpracovatelnosti. Malta je lehce zpracovatelná a samonivelující. Ardex K 301 lze nanášet v síle vrstvy od 2 mm do 20 mm.

Pro stěrkování ploch ve spádu, max 2%, je nutné snížit množství vody.  Ardex K 301 lze zpracovávat při teplotách nad +5°C. Vyrovnávací vrstvu je nutné chránit před slunečním zářením a průvanem, aby příliš rychle nevyschla. V případě pochybností proveďte zkušební plochu.

Výroba užitné vrstvy plochy na parkovacích střechách, řemeslně a průmyslově užívané plochy: Podklad, cementový potěr (C30 - C50) nebo beton (B25 - B35) musí být vhodný svou nosností pro vznikající zatížení. Nečistoty, separační částice, uvolněné vrstvy a pojiva na povrchu je nutné odstranit kuličkovým nebo pískovým otryskáním nebo odfrézováním. Připravené plochy dle nutnosti a možného zatížení vlhkostí opatříme přednátěrem Ardex P 51, ředěným vodou
v poměru1:1 nebo Ardex EP 2000. Ardex K 301 je určen pro cementové potěry klasifikace pevnosti C 30 až C 50 - bez broušení - odpovídající AGI - pracovnímu listu A12 „Průmyslové podlahy“, část 1.

Příklady klasifikací s odpovídajícím zatížením dle předpisu AGI list A 12.

C30:

 • Požadované zatížení: Omezený pojezd lehkými přepravními prostředky s měkkými hustitelnými pneumatikami do rychlosti 10km/hod. Pochozí provoz bez požadavku na obrusnost, odolnost proti úderu a nárazu.
 • Oblast použití: Výrobní, montážní a skladovací haly lehkého zboží jako např.: papíru, plastů, pryže, kancelářských potřeb, Dílny, údržbárské dílny, obchody.

C40:

 • Požadované zatížení: Lehký pojezd lehkými přepravnými prostředky s měkkými hustitelnými pneumatikami do rychlosti 10 km/h. Pochozí provoz, omezené požadavky na odolnost proti úderu a nárazu, skladování lehkého materiálu.
 • Oblast použití: Výrobní, montážní a skladovací haly pro lehké a elastické zboží. Dílny pro lehké produkty bez ostrých hrán.

C50:

 • Požadované zatížení: Středně těžký pojezd lehkými přepravními prostředky s měkkými pneumatikami do rychlosti 20 km/hod. Pojezd vysokozdvižnými vozíky s měkkými hustitelnými pneumatikami do rychlosti 10 km/hod. Intenzivní pochozí provoz s požadavkem na obrusnost, odolnost proti úderu a nárazu. Lehké zboží bez ostrých rohů.
 • Oblast použití: Výrobní a montážní haly pro lehké zboží, sklady pro středné těžké zboží. Dílny pro lehké produkty všeho druhu.


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

 • Žíravost - dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 H318

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

 • Nebezpečné obsažené látky: Portland cement
 • H315 - Dráždí kůži
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P261 - Zamezte vdechování prachu.
 • Obsah - obal odstraňte v souladu s regionálními - národními - mezinárodními - místním předpisy.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky