Akrylátová penetrace - koncentrát Chemos PE 204. Koncentrovaný, vodou ředitelný roztok na bázi akrylátové disperze. Na požadovanou koncentraci se ředí přímo na pracovišti. Penetrace je vhodná na savé podklady - cementové potěry, beton, pórobeton, apod. Nesavé podklady - keramika, umělý a přírodní kámen, teraso, apod. Velmi savé podklady - sádrokartonové desky, anhydritové a sádrové potěry, dřevo, dřevovláknité desky. Zvlášť vhodná k předběžné úpravě podkladů při aplikaci samonivelačních vyrovnávacích podlahových hmot, jako i před lepením disperzními lepidly na nevystěrkované podklady. Je velmi vydatná, lehce zpracovatelná, vhodná i na podklady s podlahovým vytápěním.

Přednosti: Váže povrchový jemný prach, redukuje savost podkladu, chrání na vlhkost citlivé podklady před záměsovou vodou z vyrovnávacích hmot a lepidel, zabraňuje příliš rychlému úniku záměsové vody z vyrovnávacích hmot.

  • není hořlavá ani jedovatá
  • velmi universální použití
  • bez organických rozpouštědel
  • zvyšuje přilnavost nivelační hmoty k podkladu
  • vhodná i na podlahové vytápění
  • snižuje prašnost a zlepšuje podklad
  • nízká spotřeba

Parametry

Parametr Popis
Typ Penetrace
Barva Bílá transparentní
Balení 1 | 5 | 10 l
Měrná hmotnost 1,025 kg/l
Spotřeba 1 l koncentrátu / 20 m² savého, 10 m² nesavého podkladu
Doba schnutí 2 - 24 hodín
Teplota skladování +5 °C až + 25 °C
Typ podkladu Beton, anhydrit
Pro podklady Savé i nesavé

Přiložené soubory

Penetrace na save podklady Chemos PE 204.pdf (160 kB)
Technický list

TL-PE-204.pdf (227 kB)
Technický list SK

Chemos PE 204 penetrace pro savé i nesavé podklady

Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
od 316 Kč
Dostupnost:
Skladem
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Chemos PE 204 penetrace pro savé i nesavé podklady 1l 15420127055
1 litr
6 dnů 0 ks 316 Kč
Chemos PE 204 penetrace pro savé i nesavé podklady 5l
15420127053
5 litru
Skladem 3 ks 1 369 Kč
Chemos PE 204 penetrace pro savé i nesavé podklady 10l 15420127054
10 litru
6 dnů 0 ks 2 408 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

          

Druh podkladu Poměr ředění
  Savé podklady - beton, cementové potěry 1:1,5 nebo 1:3 dva nátěry
  Nesavé podklady - dlažba, teraso, apod.  1:1
  Dřevo, dřevovláknité desky Neředěný
  Anhydrit 1. nátěr 1:2 2. nátěr neředěný
  Všechny podklady - před lepením  1:5 . 1:6

 

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, bez trhlin, čistý a zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty, pevný v tlaku a tahu podle ÈSN 74 4505. Všechny podklady musí být obroušené a zbavené prachu. Zbytky starých stěrkových hmot, lepidel, podlahovin, nátěrù a pod. odbrousit, odfrézovat nebo o tryskat. Nesavé podklady jako jsou keramická dlažba, kámen, teraso, nepískovaný litý asfalt dobře zdrsnit hrubým brusným papírem. Volné částice a prach důkladně vysát.

Pracovní postup: Nádobu před použitím nechat aklimatizovat na teplotu v místnosti a dobře protřepat. Potom penetrační nátěr PE 204 nalít do čisté nádoby a zředit vodou na požadovaný poměr. Penetraci nanášet jemně pórovitým válečkem v rovnoměrné vrstvě celoplošně na podklad. Na savých podkladech nevylívejte na podklad, aby se zabránilo místnímu přesycení a dbejte, aby se nevytvářely louže. Vzniklé kaluže dobře rozetřít nebo odsát houbou. Nářadí ihned po použití očistit vodou.

Doba schnutí: Nechat vyschnout do čirého, transparentního filmu. Doba schnutí je závislá od na teplotě podkladu a vlhkosti vzduchu. Na cementových podkladech je doba schnutí 2 - 4 hodiny obvykle dostačující, na nesavých a sádrových podkladech je doba schnutí 12 - 24 hodin.

  • savé podklady: 2 - 4 hod.
  • nesavé podklady: 4 – 6 hod.
  • anhydrit, sádra: min 12 hodin

 

Proč nepodceňovat penetraci?

Hlavním úkolem penetrace je vytvořit dostatečnou adhezi (přilnavost) mezi vrstvami podkladu a nivelační hmoty. Pokud je tato adheze nedostatečná, vrstva samonivelační hmoty popraská. Příčinou vzniku prasklin je, že při tuhnutí a tvrdnutí ve vrstvě nivelační hmoty probíhají objemové změny. Schnutím vzniká takzvané "vnitřní pnutí", které se ještě zvyšuje tím, že celá vrstva nevysychá rovnoměrně, ale pouze povrchovou plochou. Tento proces velkou silou působí proti adhezi penetrace o podklad, a pokud není její odtrhová síla čili přídržnost k podkladu větší než síla pnutí, dojde k odtržení nivelační vrstvy od podkladu. Nedostatečná vrstva penetrace způsobuje ztrátu části záměsové vody do podkladu. Tato ztráta vody způsobuje také vznik smršťovacích trhlin. Současně může znamenat nedostatek vody pro hydrataci cementu zhoršení struktury a vlastností zatvrdlé hmoty, zejména pevnosti. Vsáklá voda může vytisknout z podkladu vzduch, což se projeví tvorbou malých "kráterů" a dírek na povrchun samonivelační hmoty. Tyto povrchové vady podporují také vznik smršťovacích trhlin.

Často se vyskytující chybou při penetrování je nedostatečné vysušení penetrace. Je třeba upozornit, že penetrační nátěr získává svou odolnost vůči vodě téměř vždy o něco později, než je nátěr suchý na dotyk prstu. Proto je třeba dodržet minimální předepsaný čas schnutí výrobcem. V opačném případě může i při dokonalém napenetrování vsakovat voda z nivelační hmoty do podkladu, protože film penetrace ještě nebyl dostatečně odolný působení záměsové vody stěrky. Pozor je třeba dávat na použití neověřené "levnější" penetrace. Může se totiž stát, že má nevhodné složení pro použití s ​​nivelační hmotou, resp. má nízkou koncentraci aktivní látky. Následně může po jejím použití dojít také ke vzniku již uvedených poruch. Proto doporučujeme vždy používat penetraci ověřenou, nejlépe od stejného výrobce, jako je nivelační hmota.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky