Přípravek Sylva Neutralizer, jež dokonale rozpustí a odstraní všechny zaschlé předchozí čisticí prostředky na povrchu dřevěných podlah před renovačním nátěrem lakem, voskovým olejem nebo olejem. Neutralizuje pH povrchu parket v případě používání čisticího prostředku Junckers Sylva Cleaner.

Do vody přidejte odstraňovač mastnoty Junckers SYLVA Neutralizer a vytřete povrch podlahy dobře vyždímaným hadrem. Nařeďte cca 200 ml polituračního přípravku SYLVA Neutralizer s 10 litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem. Nechte zaschnout.

Parametry

Parametr Popis
Balení 1
Spotřeba 80 – 100 m2 /l
Řědění cca 200 ml/ 10 l vody
Doba schnutí hod 0,5
Čištění Lakované dřevo

Přiložené soubory

TL_Sylva_Neutralizer.pdf (290 kB)
Technický list

Junckers Sylva Neutralizer přípravek na odmaštění podlah 1l

Katalogové číslo:
131300-EXP-BL
Hmotnost:
1 kg
Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
424 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
1 ks
ks

Popis zboží

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2, H315
 • Eye Irrit. 2, H319

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranný oděv - ochranné brýle.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Odstraňte obsah - obal podle platných předpisů.

Diskuze


Zboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky

*  


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky