PVC podlahy šíře 5 metru


PVC podlahy v šíři role 5 metru.

 

Stavební projekty místností nepřihlížejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 3, 4, 5 m. Použití širšího rozměru role v místnosti vůči šíři místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější.

 

Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí ve stejné místnosti z důvodu barevných odchylek výrobních šarží.


presmerovat_automaticky