Univerzální disperzní lepidlo vhodné pro lepení PVC v rolích i čtvercích, vinylu, LVT, přírodního linolea, pryže do 4 mm, koberců. Vysoká lepivost a lehká roztíratelnost. Velmi nízké emise, garance zdravého ovzduší pro zpracovatele i uživatele. Ardex AF 2224 se vyznačuje univerzálním spektrem použití, výbornou přilnavostí, vysokou konečnou pevností.

Oblast použití:

  • Interiér, podlaha.
  • PVC podlahovin ve čtvercích, pásech a deskách
  • PVC designových podlahovin ve čtvercích nebo deskách
  • designových podlahovin z měkčeného PVC ve čtvercích nebo deskách
  • linolea
  • kaučuku, pryže v pásech a deskách do 4 mm
  • textilní krytiny s textilní, či latexovou rubovou úpravou či rubem z latexové pěny
  • tkaných textilních krytin
  • vpichovaných koberců
  • kokosových a sisalových krytin s či bez rubové úpravy na savé podklady v interiéru.

Parametry

Parametr Popis
Typ Lepidla
Lepit Univerzální
Materiál Speciální umělohmotná disperze
Balení 12 kg
Spotřeba A1 = 250 g/m² – 300 g/m²
Vhodné pro podlahové topení Ano
Teplota při zpracování ne pod +15 °C
Doba odvětrání cca do 15 min.
Doba pro pokládku cca. do 20 min.
EMICODE EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE D1 – bez rozpouštědel

Přiložené soubory

TL-ARDEX-AF-2224-1.pdf (2,47 MB)
Technický list

BL_ARDEX-AF-2224_CZ.pdf (47 kB)
Bezpečnostní list

Ardex AF 2224 univerzální disperzní lepidlo 12 kg

Katalogové číslo:
4976
Hmotnost:
12 kg
Výrobce:
Ardex
Cena s DPH:
2 064 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních materiálů a trhlin, jakož i pevný v tahu a tlaku. Nebo být odpovídajícím způsobem přípraven. Stěrkovací práce provádějte vhodnými stěrkami Ardex ve spojení s přednátěry Ardex.

Zpracování: Pokládané krytiny musí být aklimatizovány na pokojovou teplotu, přičemž jsou volně položeny a přichystány k pokládce. Ardex AF 2224 naneseme rovnoměrně pomocí zubové stěrky na podklad. U pokládky designového PVC nebo kaučukových krytin nenanášejte více lepidla, než je doporučeno. Lepidlo musí mít dobrou smáčivost. Opakovaně kontrolujte, zda je krytina v lepidle dobře smáčena. Dbejte na to, aby se při lepení nedostaly pod krytinu vzduchové krytiny a aby nedocházelo ke vzedmutí okrajů krytiny, v tom případě doporučujeme zatížit. Po cca 30 - 40 minutách následuje zafixování válcem (min. 50 kg).

Při lepení difuzně otevřených krytin může být krytina položena do ještě vlhkého lepidla. Zamezte tvorbě lepidlových louží. Doba odvětrání závisí na teplotě místnosti, podkladu a materiálu, stejně tak na savosti podkladu a velikosti použité zubové stěrky a může být až 15 minut. Lepidlo musí mít dobrou smáčivost a musí být snadno roztlačitelné. Opakovaně kontrolujte, zda je krytina dostatečně pokryta lepidlem. Po cca 40-ti minutách plochu převálcujte (min. 50 kg).

Tip z praxe: Lepení do ještě vlhkého lepidlového lože zlepšuje díky rovnoměrnému nasycení rubové strany krytiny její přídržnost a umožňuje dosažení vyšší pevnosti. Vyhladíme-li důkladně stěrkovou hmotu před samotným lepením raklí, minimalizujeme tak riziko vzniku vzduchových bublin nerovností v povrchu nivelace způsobené napojováním a doléváním nivelace. Při prodloužení doby odvětrání se zvyšuje počáteční přídržnost.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky