Cookies

1. Společnost floorwood.cz a.s., se sídlem Dražkovice 259, identifikační číslo: 28781317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2895 (dále jen „správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Další obecné informace k souborům cookie najdete např. zde

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu obchod@floorwood.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Iphone a Ipad

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4;
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/legal/terms

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů - výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
  • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název  Účel Expirace
Nutné CookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies 365 dní
Nutné sid Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky  29 dní
Marketingové IDE Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli. 1 rok
Marketingové test_cookie Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies. Session
Marketingové fr Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase 3 měsíce
Marketingové ads/ga-audiences Využívá Google Adwords pro zacílení reklam Session
Marketingové collect Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu  Session
Marketingové PREF Registruje unikátní Google ID kvůli zachování statistik o YouTube videích 8 měsíců
Marketingové VISITOR_INFO1_LIVE Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube. 179 dní
Marketingové YSC Registruje unikání ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédl Session
Marketingové ads/user-lists/# Google Session
Marketingové Sklik Tracking, Remarketing 10 dní
Marketingové Zboží Tracking, Konverzní Persistent
Marketingové AdWords Tracking, Remarketing 90 dní

11. Registrace ÚOOÚ: Společnost floorwood.cz a.s. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00041215
presmerovat_automaticky