Jak na dřevěné terasy?

 

Idea zahradní dřevěné terasy

Ještě před výběrem materiálu a uspořádáním zahradní terasy je důležité určení její velikosti, vzhledem k dispozici prostor a umístění ve vztahu k domu a jeho okolí. Při stavbě domu je lepší počítat již se stavbou terasy. Buduje se jediný základ domu, s použitím stejné konstrukce a materiálů, se společnou střechou, terasa a dům bude architektonický celek. Terasu je možné postavit, bez narušení existující struktury domu. Pokud jsou finanční prostředky omezené, je lepší zmenšit velikost terasy, než šetřit na materiálu a designu. Terasu považujeme za pokračování obytných prostor, její vzhled by měl odpovídat architektuře interiéru domu. Jinými slovy, pro prostorný dům s prostornými pokoji je vhodná pouze prostorná terasa. Skromný dům s malými místnostmi by měl mít terasu skromnější velikosti, který takto neztratí své kouzlo. Systém montáže dřevěné terasy umožňuje relativně snadnou pozdější změnu velikosti. Různé další prvky, jako jsou pergoly, lavičky nebo schody, můžou být přidány nejen v průběhu výstavby, ale také v procesu využívání. V první fázi je nejdůležitější utrácet peníze na budování pevné a trvalé základny pro případné další zlepšení.


Při plánování terasy dobře zvažte následující otázky:

 1. Bude dřevěná terasa osvětlena sluncem, a chceme to? Co stín budovy, stromů? Existují nějaké oblasti trvalého stínu ?
 2. Z které strany převládá vítr, hlavně za deště.
 3. Bude dobrý výhled z terasy (s možnou instalací plotu, zábradlí) a nebude kazit sama terasa již existujících vzhled ?
 4. Bude dřevěná terasa určena pro děti, budou si na ni hrát bez dozoru ?

Kam umístit terasu?

Pro pohodlí a vytvoření ideálního prostředí pro relaxaci je velmi důležitá orientace terasy. Pro odpočinek je nejvhodnější vybudovat terasu na místě poskytující stín v nejteplejší denní dobu. Terasu je vždy lepší  orientovat směrem k zahradě, spíše než na ulici, a pokud je to možné, v oblasti nepřístupné sousedům. Jedním z nejdůležitějších kritérií pro výběr umístění terasy je výhled na krásnou krajinu, nebo za roh do krajiny.
   

Jak velikou terasu ?

Velikost terasy je závislá na počtu lidí, kteří budou terasu užívat současně. Minimální šířka terasy pro dva lidi je 120 cm. V takové malé šířce je možné umístit maximálně stolek s dvěma židlemi a prostor pro ochranu před deštěm. Chcete-li zajistit volný stůl pro 6 osob, potřebujete plochu 4 m2 (2 x 2 m), a pokud přidáte prostor pro volný pohyb kolem nábytku, budete potřebovat plochu 7,5 m2 (2,5 x 2,5 m). Obdélníkový tvar je nejen nejjednodušší na stavební náročnost, ale také nejvhodnější pro uspořádání nábytku, stejně jako z ekonomického hlediska spotřeby materiálu. Terasy složitějších tvarů, jako je například půlkruhová nebo trapézová, jsou náročné, pokud budete dělat střechu. Nicméně, střecha může být obdélníková, pokrývající pouze část terasy.

Jaký bude vzhled terasy ?

Ve velmi raném stádiu plánování terasy musíme vymezit směr pokládky terasových prken. Například terasa s velkou plochou lze z technického hlediska položit v obou směrech. Ale když máme úzkou dlouhou terasu, může být vhodnější pokládka v příčném směru:

 • umožňuje pokládku prken se stejnou délkou beze spojů jednotlivých prken v příčné rovině
 • je terasa vizuálně širší, a nevznikají napojení jednotlivých prken v podélném směru jejich instalace.

Pokládka prken v příčném směru také usnadňuje tvarování konce terasy obloukem. Neměli bychom zapomínat, že každá dřevěná terasa nakonec ztratí své přirozené barvy a získá šedavý odstín (vlivem mechanickému opotřebení a jako výsledek chemických blednutí). Chcete-li obnovit původní jasné barvy dřeva je zapotřebí jeho pravidelná údržba. Chránit dřevo vhodným olejem před ultrafialovými paprsky, které výrazně zpomalují zabarvení do šeda. Pokud budeme dřevo natírat olejem s pigmentem v jakémkoliv odstínu, platí pravidlo, že je více stabilní než bezbarvý olej. Samozřejmě, je třeba mít na paměti, že pravidelné opakování nátěrů může být docela nákladný postup, takže je někdy rozumnější spoléhat na přírodní trvanlivost a odolnost dřeva, a nechat terasu zešednout.

 

Jaké dřevo vybrat pro stavbu terasy ?

Na rozdíl od alternativních možností, jako je dlažba nebo beton, dřevo je obnovitelné, opakovaně použitelné a biologicky odbouratelné.

Ideální poměr šířky terasového prkna k tloušťce prkna je 5: 1 (6: 1) až 4: 1. Větší šířky prken 145 mm v tloušťce 21 mm jsou obecně považovány za velmi problematické z hlediska dřevařské techniky. Pokud se použijí širší terasové prkna o rozměrech 145 mm, pak minimálně o tloušťce 25 mm, sušených tvrdých dřevin.

Je důležité, aby vybraná dřevina byla v souladu s podmínkami, ve kterých bude provozována terasa. Nejdůležitější kritéria, kterým musíte věnovat pozornost při výběru dřeviny:

 1.  Třída odolnosti 
 2. Tvrdost
 3. Stabilita
 4. Hustota

1. Třída odolnosti

Celková kapacita dřeva, aby vydrželo vliv biologických faktorů v dlouhé době. Biologickými faktory se rozumí škodlivé účinky hub a dalších organismů, které způsobují rozklad dřeva. Při nízké vlhkosti dřeva, je méně pravděpodobné, že dojde k hnilobě. Má se za to, že nebezpečí zóna začíná s vlhkosti 20-22%, dřevo musí zachovat tuto vlhkost po dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k rozkladu. Proto, když plánujete výstavbu terasy, je jedním z hlavních úkolů zabránit vytvoření pastí pro vodu, která nemůže volně odtéci. Rovněž zamezit smáčení čelních konců prken. Nežádoucí je přímý kontakt s povrchy, na kterých voda může akumulovat, nebo například s porézním kamenem - takovým kontaktům by měly být zabráněno nepromokavou izolací nebo vzduchovou mezerou. V každém případě je nejlepší způsob jak jednat s přebytečnou vlhkost - dostatečné větrání. Obdobná pravidla je třeba dodržovat i pro nosné konstrukce.

Klasifikace přirozené trvanlivosti dřevin je založena na klasifikaci dřevin dle normy DIN EN 350-2 na základě studií odolnosti. Několik let byly pozorovány druhy dřeva se stykem s půdou při napadení hubami, napadení hmyzem a odolnosti proti povětrnostním vlivům a změny zadokumentovány. Klasifikace rozpoznává pět tříd přirozené trvanlivosti dřeva. Rozdělení se zakládá na odolnosti jádra při napadení dřevokaznými plísněmi:

 • Třída 1: velmi trvanlivé - více než 25 let: Teak Burma, Cumaru, Ipe, Tatajuba
 • Třída 1-2: velmi trvanlivé - více než 20 let: Massaranduba, Merbau, Garapa, Iroko
 • Třída 2: trvanlivé - 15 až 25 let: Cedr, Teak Java, Bangkirai, Garapa, Kapur, Kempas, Akát, Dub letní, WPC - dřevoplastové terasy
 • Třída 3: mírně trvanlivé - 10 až 15 let: Douglaska, Sapeli, Sibiřský modřín, Keruing, Borovice thermo
 • Třída 4: slabě trvanlivé - 5 až 10 let: Borovice, Smrk ztepilý, Jedle, Modřín
 • Třída 5: netrvanlivé - Smrk sitka, Buk, Bříza, Habr, Olše

Dřevo s hodnocením 1 - 3 lze použít venku bez ochranného ošetření. Dřevo s hodnocením 4 nebo 5 by se mělo předem ošetřit ochranným prostředkem.

Průměrné hodnoty parametrů dřevin


2. Tvrdost

Tvrdost dřeva vysoce koreluje s hustotou a je obecně definována jako odolnost proti vniknutí jiného tělesa do dřeva. Menší promáčknutí a rýhy znamenají méně místa k proniknutí vody a plísní do dřeva. Tvrdší dřevo bude mít pozitivní vliv na trvanlivost, a navíc pomůže krytině zachovat si lepší vzhled. Stupnice je od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím je druh tvrdší.
 

3. Stabilita dřeva

je schopnost jeho přizpůsobení - jak velmi a jak rychle se změní rozměry dřeva, pokud se změní obsah jeho vlhkosti. Čím menší je změna rozměru, tím menší je pravděpodobnost deformace desky. Existují dva typy změn ve dřevě: sesychání a bobtnání. Stupnice je od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím stabilnější dřevina.

 1. Sesychání je zmenšení rozměrů a objemu dřeva v důsledku snížení obsahu vody ve dřevě. Sesychání dřeva je podmíněno jeho skladováním na suchém vzduchu, když vázaná voda přítomná v buněčných stěnách dřeva uvolňuje do prostředí. Pro ztrátu vázané vody se tloušťka a rozměry buněčných stěn zmenší.
 2. Bobtnání je zvětšení rozměrů a objemu dřeva v důsledku nárůstu obsahu vlhkosti ve dřevě podmíněno skladováním na vlhkém vzduchu nebo ve vodě.

Sušení dřeva pro terasy:

 • AD - Air dried - sučené vzduchem
 • KD - Kiln dried - sušené v komoře (obvykle 18 +/- 2%)

4. Hustota dřeva

Hmotnost dřevěného produktu se určuje podle hustoty - základní struktury dřeva a obsahu vlhkosti materiálu. Hustota dřeva, bez vody, se značně liší v rámci jednotlivých druhů dřevin i mezi nimi. Vlhkost tvoří část hmotnosti dřeva a měla by se vždy zohlednit. Popis každého druhu dřeva představuje hustotu dřeva při 12% vlhkosti. Hustota se měří v kilogramech na metr krychlový.

Existuje pět kategorií:

 • Velmi lehké: méně než 300 kg/m3
 • Lehké: mezi 300 a 500 kg/m3
 • Střední: mezi 500 a 700 kg/m3
 • Těžké: mezi 700 a 900 kg/m3
 • Velmi těžké: více než 900kg/m3

Hustota základních dřevin pro terasy kg/ m3

Hustota základních dřevin pro terasy

 

Dřeviny pro venkovní terasy:

 

Terasa BangkiraiBANGKIRAI

Název  je používán pro importované dřevo z Indonésie převážně z druhů Shorea. Velké množství druhů, rozdílné vlastnosti - především hustota, zapříčiňuje velké nepřesnosti jak  v literatuře, tak v nabídce obchodníků. Nejčastěji se setkáváme s poddruhy Yellow Balau a Selangan Batu. Minimální hustota Bangkirai při 15% vlhkosti by měla dosahovat 850 kg/m3 . Barva Bangkirai je světle až středně hnědá, místy žlutavá, časem dřevo mění barvu do šedo-stříbrné. Ve dřevě se vyskytují kruhové otvory po hmyzu o průměru cca 1 až 1,5 mm, který se vyskytuje v živých stromech. Populární dřevo Bangkirai bylo trendem přer 6 - 8 lety, pro jeho jednotné hnědé barvy a jeho relativně dobrou trvanlivost. Pozor na kovový zahraní nábytek, tato dřevina jej nemá vůbec ráda. Dochází k černému zabarvení, protože Bangkirai obsahuje třísloviny, které reagují se železem. Otázka životního prostředí: Vzhledem k tomu, že používání tohoto druhu dřeva bylo silné už před 10 lety, původní lesy, zejména v Indonésii, byly vážně poškozeny. Již 80 procent pralesní půdy bylo vykáceno. Kvůli této skutečnosti byly jiné, mnohem méně odolné dřeviny prodávány roky pod názvem Bangkirai nebo Bankirai.

 

Terasa GarapaGARAPA

Garapa se stává stále oblíbenějším a častěji používaným materiálem v architektuře zahrad. Na rozdíl od kamene působí teplým dojmem a spolu se zeleným trávníkem či bazénem vytváří nenapodobitelnou kombinaci. Terasy Garapa patří mezi nejkvalitnější dřevěná prkna. Exotické, dokonce bledě žluté až oranžově - hnědé barevné schéma má velmi vysoký kontrast a nabízí homogenní a atraktivní obraz na povrchu, takže jsou splněny opticky nejvyšší standardy. Růstová oblast Garapa (také nazývaná Apuleia Molaris) se nachází v tropické Jižní Americe, především v Amazonii. Garapa je těžká, výjimečně tvrdá a má vysokou hustotu. Díky dobré odolnosti (třída trvanlivosti 1-2) je ideální pro venkovní použití. Je velmi odolná, má jen málo větví (suků) a nízkou absorpci vody. Garapa má nízkou bobtnavost a smrštění a proto může být použita v těsné blízkosti vody. Má lepší vlastnosti než Massaranduba a vyznačuje se dobrou stabilitou, pevností a trvanlivostí. Jako jedna z mála exotických dřevin Garapa na slunci netmavne a sestava krásně jemně krémově nažloutlá. Velmi neocenitelnou vlastností je neuvoľňovanie pigmentu. Počáteční vyplavování barviva se projevuje ve velmi malé míře.

 

 

Terasa Merbau MERBAU

Zvolíte li Merbau, zvolíte krásu, trvanlivost a špičkovou stabilitu. Merbau je výbornou volbou pro venkovní terasu. Robustní, ale elegantní vzhled, Merbau působí přírodním leskem a ukazuje spektrum barev od jasné, červenohnědé až tmavě měděné hnědé. Harmonický obraz s jeho přímočarou a zemitou strukturou činí to obzvláště dekorativní a dává terase exotický, teplý dotek. Merbau je nejstabilnější exotická dřevina vysoké tvrdosti pro venkovní terasy, vyniká pevností, ohebností a pružností. Charakteristická tmavě hnědá barvoa s žluto-černým žilkováním a nádhernou kresbou. Charakteristickým znakem Merbau jsou zlatavé proužky (krystaly síry) v kresbě dřeviny. Celkem je známo 9 druhů Merbau, nejčastěji se setkáme s druhy Intsia palembanica a Intsia binga, setkáte se také s názvy Intsia, Kaye Besi, Kwila, Mirabow, Sekka, Hintzy, Borneo Teak. Dřevina Merbau se vyskytuje: Filipíny, Papua-Nová Guinea, Malajsie, Indonésie, Madagaskar. 

 

 

Terasa MassarandubaMASSARANDUBA

Červenohnědá až fialová, bohatá barva dřeva Massaranduba působí na krátkou dobu, hned po instalaci, intenzivní červenou optikou. Velmi těžké a tvrdé dřevo s odpovídajícími pevnostními vlastnostmi, botanicky nazývané Manilkara bidentata, je dřevo Balata a pochází z Jižní Ameriky, název Quinilla (pokud pochází z Peru). Je dostupné ve velkém množství, není ohroženo. Massaranduba se používá jako obzvláště silně namáhané stavební dřevo ve venkovních prostorách, jako jsou terasy, pro silně zatížitelné podklady, vyznačující se vysokou tvrdostí, trvanlivostí (1. třída trvanlivosti), hustotou (1200 kg/m3), výraznou červenohnědou barvou, která postupem času ztmavne až do černé. Dřevina se vyznačuje poměrně vysokou sesychavostí - až do 10% a je nevhodná pro použití na siding (obklad). Má výrazně zvýšenou náchylnost k praskání a zejména má tendenci se kroutit.

 

 

Terasa IPEIPE

Tmavé terasové dřevo s mírně načervenalou barvou je vizuálně přitažlivé, pevné a odolné vůči škůdcům. Dřevo IPE je jedním z nejkvalitnějších terasových dřevin. Velmi těžké (suché asi 1100 kg/m3), husté dřevo. Jedná se o jednu z nejtrvanějších tvrdých dřevin na světě. Ipe dřevo je také odolné proti tlaku, vysoce elastické. Ipe je velmi populární pro venkovní decking, kde je na špičce volby pro venkovní terasu prémiové kvality. Důvodem je skutečnost, že Ipe dřevo má podstatně nižší náklady na údržbu a výměnu v průběhu času ve srovnání s jakýmkoli jiným materiálem. Fyzikální vlastnosti Ipe převyšují jakékoli jiné dřevo komerčně dostupné. Kromě jedinečné tvrdosti a hustoty, zaujme minimálním sesycháním,  a nádhernou kresbou dřeva. Ipe je velmi pomalé v absorpci vlhkosti. Je tedy ideální pro trvalé vlhké aplikace, jako jsou dřevěné terasy, balkony nebo konstrukce obklopující bazén. Ipe je neuvěřitelně těžké dřevo, tmavé barvy, jádrové olivově  hnědé až načernalé, někdy se zabarvením do červena nebo oranžova v závislosti na tom, na jakém substrátu strom rostl a v jaké oblasti. Ipe stromy mají výšku 25 metrů a dosahují průměru přibližně 1,20 metru.

 

Terasa Teak BurmaTEAK

Ttvrdé a středně těžké dřevo s vysokým obsahem olejnatých pryskyřic má zlatavě hnědé zbarvení, někdy se zelenavým nádechem, často tmavěji žíhané, v exteriéru oxiduje až do šedostříbrné barvy. Je jednou z nejlepších a nejcennějších dřevin, které vůbec známe. Dřevěné terasy z Teaku jsou obzvláště oblíbené díky živé kresbě, krásné hnědé barvě a v neposlední řadě díky své stabilitě a odolnosti. Spojuje v sobě téměř všechny vlastnosti, které lze od dobrého dřeva požadovat. Je to dobrá trvanlivost, malé sesychání a bobtnání, vysoká odolnost proti výkyvům vlhkosti, vysoká pevnost a snadné opracování. Je velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, má dlouhodobě vybudovanou silnou obranu vůči změnám klimatu a proto mu nevadí sníh, led, slunce, déšť, vlhkost vzduchu nebo změna teplot. Teaková podlaha je zvláště krásná v zahradě s olivově hnědou barvou.

 

 

 

TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO

Tepelně modifikované dřevo které se suší při 0% vlhkosti, bez chemických přísad a následné zvýšení teploty a tepelné zpracování při až cca.: 180°C, mění vlastnosti dřeva a dochází k umrtvení buněk dřeva. Po procesu kolem 40 - 60 hodin jsou vlastnosti dřeva trvale změněny. Tyto buňky již potom nepracují, tzn., že nepřijímají vlhkost. Zvýšená odolnost vůči hnilobě a povětrnostním vlivům, velmi vysoká životnost, žádná tvorba zásmolků, minimální bobtnavost a sesychání, rozměrová stabilita zlepšena. UV ochranu zajistí například olej Osmo s pigmentem na thermo dřevo. Po tepelné úpravě luxusní povrch hnědé barvy nadchne snad každého. Tepelná úprava ale snižuje hustotu dřeva, což způsobuje ztrátu tvrdosti a tím pádem také nižší únosnost.

 

 

 

Terasa Sibiřský modřínSIBIŘSKÝ MODŘÍN

Skvělá alternativa vůči exotickým dřevinám z tvrdých listnatých stromů pro ty, kteří sní o produktu vyrobeném ze 100% dřeva, a současně je to jedno z nejlevnějších řešení v oblasti terasových prken. Pochází ze sibiřských lesů, kde klimatické podmínky zaručují pomalý růst stromu, v důsledku čehož dřevo získává pevnou texturu a vysokou hustotou. Díky tomu je ideální pro exteriérové ​​použití. Sibiřský modřín je dřevo vysoké tvrdosti s vysokým obsahem pryskyřice, díky čemuž se považuje za nejodolnější dřevinu z jehličnatých stromů na světě. Životnost sibiřského modřínu je 8 - 12 let. Modřínové dřevo má neustále rostoucí využití díky atraktivnímu vzhledu, trvanlivosti a odolnosti vůči napadení houbami, pružnosti a únosnosti zejména ve venkovních prostorách. Na druhé straně jsou navzdory těmto vynikajícím vlastnostem tolerovány některé charakteristické vlastnosti tohoto oblíbeného druhu dřeva, jako jsou praskání, kroucení, únik pryskyřice (To může zejména zpočátku vést k lepivým plochám). Při silném slunečním světle dochází k deformaci suchého modřínu a dochází k tvorbě trhlin. Trhliny a praskliny dodávají modřínové terase rustikální efekt. Mezi spodní konstrukcí a prknem z modřínu je výhodné instalovat gumovou podložku, neboť jinak se vlhkost, která se hromadí například po dešti, mezi podkladovou konstrukcí a prknem z modřínu vede ke zkrácení životnosti.

Ceny dřeva na terasu Kč / m2

Cena dřeva na terasu

 

 

 

Montáž dřevěné terasy

 

Do vaší zahrady doporučujeme jednoznačně dřevěnou terasu. Dřevěná terasa zajistí základní požadavky na pevnou plochu, a velice dobře splyne s okolním prostředím. Dřevěná terasa okolo bazénu, chodník nebo terasa vyschne po dešti rychleji než ostatní materiály. Dřevěná terasa je na omak teplá, rychle se vyhřeje sluníčkem, nepálí, dobře se udržuje, na rozdíl od anorganických materiálů žije. Díky své elasticitě nehrozí za silnějších mrazů jeho poškození. Nepravidelnost povrchu zase láká opticky - krajinky a suky mohou být výrazným stylotvorným prvkem. Ani barevné odstíny nejsou nezajímavé, každé dřevo, každé prkno, se pod vlivem světelných podmínek mění. Pokud máte rádi šedou patinu, stejnou jako na starých nenatřených plotech, tak terasu natírat olejem nemusíte.

Tvrdé tropické dřevo může obsahovat Tanin, který zvyšuje odolnost desek. Déšť však může způsobit jeho vyplavování ve formě hnědé kapaliny. Z tohoto důvodu je třeba vyhýbat se přímému, nechráněnému kontaktu s omítnutými nebo jinými stěnami a podlahami.

Množství materiálu: Doporučujeme objednat o 10% více materiálu, než je nutné, pro kompenzaci běžného odpadu, který vzniká při zkracování, řezání atd. Pokud se mají prkna ukládat diagonálně nebo v nepravidelných vzorech, doporučujeme objednat několik kusů navíc.

Skladování: Terasová prkna skladujte v originálním balení na dobře větraném a zakrytém místě. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. Pokud jsou prkna svázána páskou, ponechte je tak.

Ošetření prken před montáží: Před montáží doporučujeme naolejovat spodní strany prken. Tímto postupem se zachová přirozená barva dřeva a prodlužuje se životnost. Všechny řezné spoje ochráníte voskem na řezné hrany OSMO 5735.

Nástroje potřebné k montáži: Vrtačka, bit, šrouby, šroubovák, pila, bruska, brusný papír, vodováha, pravítko, tužka, prvky pro vymezení dilatačních mezer FugiFix FF a stahovák prken SPAX Kaiman.

 

Příprava podkladuPříprava podkladu pod terasu

Ujistěte se, že podklad je stabilní, pevný a nebortí se. Podklad by měl být vytvořen tak, aby dostatečně odváděl dešťovou vodu, voda nesmí zůstávat pod roštem. Optimální podklad je pískové, štěrkové nebo kameninové zhutněné lože ve dvou vrstvách, spodní vrstva z hrubšího materiálu např. kamenivo frakce 15 - 20 mm, vrchní vrstva z jemnějšího materiálu pro jednoduší vytvoření rovného povrchu. Rovný povrch je důležitý, vyhnete se pracnému podkládání roštu, aby ležel celou plochou na podkladu. Pod terasu na rostlém podkladu použijte podložku , která na rozdíl od geotextilie nezpůsobuje zadržování vody a vlhkosti pod terasou, která působí na dřevo terasy ze spodní strany, zatímco na horní stranu působí slunce a vysoká teplota. Instalace na savé geotextilie může způsobit průhyb prken.

 

 

 

 

Pevný podklad pod terasou

Pro lepší stabilitu na zemině použijte betonové dlaždice rozmístěné na podklad v intervalech 40 - 50 cm střed od středu (v závislosti na velikosti prken) k zajištění dostatečné opory a upevnění nosných trámů. Pro pevný podklad použijte rektifikační terče. Ověřte výšku a spád.  Správný odvod vody zajistí spád přibližně 2 cm na 1 běžný metr. 

 

 

      

 

 

Nosné trámy terasy ze dřeva

Nosné trámy musejí být ze dřeva s podobnou hustotou a životností jako pohledové terasová prkna. Musí mít minimálně dvojnásobnou tloušťku, než je tloušťka prken. Upevněte nosné trámy tak, aby se vytvořily pevné základy. Nosníky by měly být kvůli odvodu vody uložené na nepropustných podložkách (např. Z pryže). Zajistěte spád podkladního roštu 2-3 % v uvažovaném směru odvodnění. Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou.

 

Montáž terasy na betonové patky

 

Terasu na betonové patky montujeme v případě měkkého podkladu. Betonové patky zapustíme 50 – 80 cm hluboko do země.

Pro montáž terasy ve svahu nebo pro vynesení terasy použijeme pro větší pevnost a odolnost dvojitý rošt.

 

Vzdálenost mezi nosnými trámy terasy

Zajistěte správnou vzdálenost mezi nosnými trámy terasy. Tato vzdálenost závisí na pevnosti a šířce prken.

 

 

 

 

 

Rozměr terasového prkna

Maximální vzdálenost mezi trámy

  19 - 20 mm x 90/100 mm

  30 – 35 cm

  20 - 22 mm x 120 mm

  35 – 40 cm

  21 mm x 145 mm

  35 – 40 cm

  25 mm x 145 mm

  40 – 45 cm

 

 

Upevnění trámů terasy

Pokud při použité dřevině hrozí vysoké riziko deformace, doporučujeme používat rovnoměrné menší vzdálenosti mezi trámy s cílem omezit pohyb prken. Každý konec prkna by měl ležet na opěrném trámu a měl by být přišroubován.

 

 

 

 

 

 

 

Vymezovač roztečí terasových prken Spax SpacerMezery mezi terasovými prkny

Vlhkost ve vzduchu způsobuje rozpínání a sesychání prken. Před montáží se proto musí zkontrolovat obsah vlhkosti. Vzdálenost mezer mezi prkny musí být  4 až 8 mm. Ideální pomocníkem je FugiFix FF pro vymezení dilatačních mezer. Správná vzdálenost poskytuje prostor pro rozpínání a seschnutí v závislosti na počasí bez poškození povrchu krycí podlahové plochy.

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost terasy od zdi

Pokud je podlahová plocha upevněna o zeď nebo jiný pevný předmět, je třeba zajistit vzdálenost minimálně 10 mm mezi konci / stranami prken a stěnou a / nebo pevným předmětem.

 

 

 

 

 

 

 

Vruty pro dřevěné terasy

Pro dlouhou životnost používejte pouze vruty z nerezavějící oceli A2 a A4. Nerezová ocel A2 pro venkovní použití a použití ve vlhkých vnitřních prostorách. A4 nerezová ocel pro použití ve styku s chlorovanou vodou. Používejte speciální vruty, které jsou minimálně dvojnásobně delší než je tloušťka prkna. Na přichycení prkna ke každému trámu použijte vždy dva šrouby na každé straně. Přesahy přišroubovaných konců prken by měli být maximálně 5 - 10 cm, aby se konce neohýbaly. Vzdálenost mezi vrutem a boční stranou prkna by měla být přibližně 2 cm.


 

Zahlubovák Sihga TerrasenFix Bohrsenker TFBZapuštění vrutů do terasy

Důležité je předem navrtat otvory pro vruty (pokud například používáte 5 mm vruty, předem navrtejte otvor o průměru 4 mm). Hlava vrutu by měla být v jedné rovině s povrchem desky, aby šroub nevyčníval. Doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“, proti možným otřepům kolem hlavičky vrutu a stejnoměrnému zapuštění.

 

 

 

Stahovák terasových prken Spax Kaiman ProMontáž teras pomocí stahováku

Vzhledem k tomu, dřevo je přírodní produkt, tak pracuje hlavně kvůli kolísání teploty nebo vlhkosti - může se stát, že se materiál ohýbá. Prohnuté prkna instalujeme pomocí stahováků. Prkno nejdříve přišroubujeme na kraji a postupně přitahujeme pomocí stahováku na jednotlivé podkladní hranoly s dodržením zvolené mezery mezi prkny.

 

 

Údržba venkovních teras

U dřevěné terasy se můžete rozhodnout, zda má povrch získat přírodní patinu působením povětrnostních vlivů a bude upraven pouze bezbarvě, nebo zda původní barevný odstín dřeva má zůstat dlouho zachován pomocí vhodně zvolených pigmentovaných olejů. Olej s pigmentem sjednocuje barevnost dřeva a zabraňuje přírodnímu vyblednutí vlivem ultrafialového záření. Co dělá transparentní nátěr atraktivní je to, že dává dřevu přirozenou strukturu a zvýrazňuje kresbu dřeva. V závislosti na srážkách, přímém slunečním záření a intenzitě pohybu lidí, můžete očekávat, že na vodorovné ploše bude olejový nátěr sloužit až dva roky, bez opravy.

Pokud jste se rozhodli pro pigmentovaný nátěr, mělo by být dodržováno následující:

 • Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu je třeba před první úpravou nechat individuálně zvětrat.
 • Předtím než dřevo zešedne by měly být za suchého počasí naneseny dva nátěry. K tomu lze použít příslušný terasový olej, který opticky umocní daný druh dřeva.
 • Respektujte, že olej musí být vždy nanášen tence a rovnoměrně podél směru fládrování dřeva.
 • K tomu se hodí Osmo kartáč k natírání teras v šířce 150 mm - pro rychlou práci ve stoje, která šetří záda. Plně přizpůsobený pro systém spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.

Jako konečný nátěr na již jedenkrát barevně upravené terase umožňují bezbarvé oleje od Osmo Teakový olej  07 méně intenzivní pigmentaci. Samotný nátěr bezbarvým Teakovým olejem neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření a tyto bezbarvé nátěry nedokáží dlouhodobě odolávat vysokému zatěžování dřevěné terasy ani silnému působení povětrnostních vlivů ve venkovní oblasti .

 • Již zešedlé dřevo před úpravou Terasovým olejem Osmo odšeďte Odšeďovačem dřeva 6609 od Osmo.
 • Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%).
 • Výsledný nátěr mimo jiné závisí na stavu dřeva. Proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr - zvláště u neznámých podkladů.
 • Pokud je požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísni, modrání a napadení hmyzem, dřevo předem natřete impregnací na dřevo WR od Osmo - pokud možno ze všech stran.

ÚDRŽBOVÉ ČIŠTĚNÍ TERASY

Protože je povrch v nechráněné venkovní oblasti vystaven vysokému zatěžování, měli byste o něj pravidelně pečovat. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Čističem dřevěných teras. Poškození naolejovaného povrchu (např. malými kamínky) by mělo být důkladně očištěno a přeolejováno. To lze snadno provést i na lokálních částech plochy. Obrušování povrchu se nedoporučuje. Celoplošné oživení povrchu dřeva se provádí teprve po několika měsících.

 • Osmo Čistič dřevěných teras je koncentrát a podle znečištění ho lze zředit v poměru 1:1 až 1:25.
 • Terasu čistěte ve směru fládrování dřeva vždy směsí vody a koncentrátu v uvedeném poměru pomocí Kartáče k čištění teras s držákem pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí. Následně opláchněte čistou vodou.

JARNÍ ČIŠTĚNÍ TERASY

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná terasa oživení, protože Terasové oleje podléhají přírodnímu zvětrání a jsou mechanicky "ochozeny". Toto "jarní čištění" je s Osmo Terasovými
oleji velmi jednoduché. Dřevěnou terasu lze snadno očistit a naolejovat, dříve než dojde k jejímu zešednutí. K tomu je třeba na jaře celou terasovou plochu důkladně očistit Kartáčem k čištění teras s držákem pro napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a směsí z vody a Osmo Čističe dřevěných teras ji vyčistit. Případný zelený povlak na terase lze odstranit s výrobkem
Osmo Gard Clean. Po důkladném uschnutí by měl být 1x nanesen naposledy použitý nátěr, přičemž nezvětralé plochy s nízkým mechanickým zatěžováním nemusí být tak často dodatečně přeolejovávány. Pokud by Vám povrch Vaší terasy připadal příliš hladký, můžete na něj po uschnutí pigmentovaného Terasového oleje ještě nanést tenký nános Osmo Protiskluzového terasového oleje.

 • Osmo Terasové oleje - nová ochrana bez obrušování
 • Osmo Protiskluzový terasový olej – pro dodatečnou bezpečnost
 • Osmo Kartáč k natírání teras s držákem v šířce 150 mm, ideální pro terasová prkna
 • Velmi vydatný - nanést pouze tence
 • 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m².


Olej aplikujeme na terasu min. 2 týdny po montáži mimo Modřímu, kde olej aplikujeme ihned. Prkna sjednotí barvu a olejnaté látky obsažené ve dřevě na povrchu musí zaschnout. Všechny řezné hrany ošetřete olejem nebo dřevařským voskem pro zamezení vnikání vlhkosti. Odstraňte staré nátěry s otevřenými póry. Při aplikaci oleje dbejte na rovnoměrné nanášení v tenké vrstvě a ve směru fládrování dřeva. Dřevo pracuje v závislosti na klimatických podmínkách a nevyhnutelně vznikají vlasové trhlinky. Při silné vrstvě oleje nepronikne veškerý olej do dřeva a vytvoří na něm film. Problém je, že film pracuje v opačném směru než dřevo a drží vlhkost ve dřevě. Olej naneste pevným kartáčem. Povrch je suchý za 4 hodiny tak že neulpívá prach, za 12 hodin je povrch pochozí, úplné proschnutí je po 10-14 dnech.

 

Tvorba trhlin: Přírodní povětrnostní vlivy působí na dřevěné terasy ze dřeva rozdílně podle druhu dřeva. Tak se např. mohou tvořit trhliny, které ale nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva. Tvorba trhlin je přírodní vlastnost dřeva a nelze jí zcela zabránit, lze ji však významně eliminovat díky Terasovým olejům. Ochranu dřeva proti tvorbě trhlin dokončíte s voskem Osmo 5735 na čelní a řezné hrany.

Látky obsažené ve dřevu slouží dřevu k tomu, aby bylo trvanlivější. Podle druhu dřeva se při tom může jednat o pryskyřice (jehličnaté dřevo), tříslovou kyselinu (některé druhy tvrdého dřeva) nebo jiné obsažené látky. Pokud dřevo roní tyto přírodní obsažené látky, lze k nim přistupovat různě. Pryskyřice lze odstranit mechanicky nebo s Osmo sadou k odstraňování pryskyřice. U druhů dřeva obsahujících třísloviny (např. dub) by se mělo zabránit kontaktu s oxidy kovů, protože jinak může dojít k černému zabarvení.
presmerovat_automaticky