Značení a piktogramy podlahovin

Základní charakteristiky podlahovin jsou uváděny v piktogramech (symboly FCSS) s jednotnými grafickými symboly dle oficiální evropské technické zprávy prCEN/TS 15398. Standardizovaný systém grafických symbolů FCSS byl vytvořen pro snadné rozpoznání a porozumění pro spotřebitele. Podlahy musí splňovat specifické požadavky, jako jsou například zátěž, třída komfortu, třída reakce na oheň a pod.. Minimální požadavky jsou závislé na prostředí použití a liší se pro domácí, komerční a průmyslové využití. Registrační číslo PRODIS označuje, že výrobek je registrován v systému Prodis a splňuje všechny jeho požadavky. To umožňuje identifikaci výrobku a usnadňuje kontrolu.

 

Třídy zátěže podlah

Třídy zátěže koberců

 

Třídy komfortu koberců

Každá ze tříd komfortu koberce se liší poskytujícím komfortem podlahoviny. Jednotlivé třídy jsou vyjádřeny následujícími symboly. Pro jednoduché porozumění je použit systém korunek, kdy jedna korunka poskytuje nejméně komfortu a pět korunek poskytuje nejlepší komfort Prestige.

 • LC1 - jednoduchá základní
 • LC2 - dobrá
 • LC3 - velmi dobrá
 • LC4 - luxusní
 • LC5 - prestige

Kromě těchto základních požadavků, koberce jsou schopny splnit velký počet dodatečných požadavků, aby mohly být instalovány a používány v různém prostředí. Každá z těchto dalších funkcí je zviditelněna jednotlivě symbolem.

 

 

Použití kolečkové židle

Pokud jsou použity kolečkové židle, je koberec extrémně namáhán. Pouze koberce, které splňují požadavky pro použití kolečkových židlí, mohou použít symbol.

Příležitostné použití kolečkové židleStálé použití kolečkové židle

Použití koberce na schodiště

Pokud jsou použity koberce na schodech, části koberce na okraji schodu jsou extrémně namáhány. Symbol znamená, zda koberec na schodech může být používán nepřetržitě nebo jen občas.

Příležitostné použití koberce na schodištiVhodné pro stálé použití na schodišti

Použití na podlahové topení

Pokud je koberec instalován na podlahového vytápění, tepelný odpor musí být menší než 0,17 m²K/W. Symbol znamená, že podlaha může být instalována v kombinaci s podlahovým topením.

Vhodné do prostor s podlahovým vytápěním

Použití koberce ve vlhkém prostředí

Pokud jsou koberce, které mají být použity v případech, kdy hrozí vlhkost, musí být trojrozměrně stabilní a odolné proti plísni. Obecně to znamená, že koberce, které obsahují přírodní vlákna nebudou splňovat příslušné požadavky. Symbol znamená, že koberec je odolný vůči vlhkosti.

Požadavek na bezpečnost - protiskluznost

Podle normy EN 14041, podlahové krytiny musí splňovat určité požadavky na bezpečnost. Jedním z nich je protiskluznost. Pokud je podlahová krytina označena jako protiskluzná, musí mít dynamický koeficient tření > 0,30. V tomto případě, se používá symbol DS. Ve všech ostatních případech, symbol NPD.

Antistatické vlastnosti podlahovin

Tento symbol znamená, že podlahovina má "anti-statické vlastnosti". Tzn. schopnost koberců odvádět elektrostatický náboj dříve, než se dostane na hranici lidské citlivosti.

Elektrický odpor u podlahovin

Často, zejména v profesionálním prostředí s vyššími požadavky na schopnost odvádět statický náboj podlahovin, musí být zvláště v místnostech s elektronickými přístroji. V těchto případech označují symboly, zda podlaha je "statický disipativní" nebo "vodivá". 

 • Staticky disipativní (dříve antistatická) je podlahovina, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem. Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 109Ω
  (tzn. do 1 000 000 000 Ω).
 • Vodivé podlahoviny se používají v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny apod.). Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 106Ω.

Odolnost proti roztřepení

Symbol s nůžkami naznačuje, odřezané okraje ani švy se u podlahoviny netřepí.

Útlum hluku u podlah

Všechny textilní podlahové krytiny vykazují vynikající zlepšení proti kročejovému hluku. Symbol útlumu (zlepšení) kročejového hluku, který vzniká přichůzi dle EN ISO 140-6. Symbol útlumu akustického hluku u podlahovin znamená, že má vlastnost pohlcovat okolní hluk v místnosti dle EN ISO 354.

Rozměrová stálost podlahovin

Schopnost podlahoviny udržet svou původní velikost a tvar, odolnost vůči rozměrovým odchylkám vzhledem k účinkům vody a tepelným podmínkám. Sekundární podklad zvyšuje rozměrovou stabilitu koberece.

Barevná stálos podlahovin

Tento symbol znázorňuje, že podlahovna splňuje základní požadavky na stálobarevnost (> = 5, pro pastelové odstíny > = 4), v souladu s EN ISO 105-B02. Podlahovina si zachová svoji původní barevnost i navzdory vlivu slunečního světla.

Reakce na oheň - podlahy

 • Požární třídy podlahovin dle normy EN 13501-1 v rozmezí od třídy A do třídy F (není relevantní pro koberce) nahrazují dřívější národní klasifikace.
 • Požární třídy D, C a B jsou rozděleny do tříd S1 a S2. Hustota kouře v případě s1 je nižší než v případě s2, to znamená, že výrobek má celkově lepší výkon v rámci stejné požární třídy.
 • Obecně platí, že pro soukromé použití je dostačující, je třída Efl. Požární třídy Bfl a Cfl jsou používány pouze ve smlouvních oblastech.
 • Pokud výrobce nemůže poskytnout žádnou informaci o požární odolnosti svého produktu, má na etiketě výrobku s ikonou ffl.

 1. Třída Efl - výrobky schopné odolávat malému plameni. Všechny následující třídy musí splňovat kritérium pro třídu Efl.
 2. Třída Dfl - výrobky vyhovující kritériím pro třídu Efl a kromě toho schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku. Kritický tepelný tok ≥ 3 kW/m2
 3. Třída Cfl - jako třída Dfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 4,5 kW/m2
 4. Třída Bfl - jako třída Cfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 8 kW/m2
 5. Třída A2fl - vyhovující, pokud se týká tepelného toku, stejným požadavkům jako pro třídu Bfl. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.
 6. Třída A1fl - výrobky nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy.

Doplňková klasifikace s1, s2 pro tvorbu kouře:

 • s1 - kouř ≤ 750 % × minuty
 • s2 - výrobky, pro které nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo které nesplňují kritérium pro zatřídění do s1.presmerovat_automaticky