Lak nebo olej ?

 

Lak nebo olej na podlahu ?

Tato volba není jistě jednoduchá, protože každá ze zvolených povrchových úprav má své klady i zápory. Volba finální povrchové úpravy je záležitost především Vašeho pocitu a estetického cítění. Teprve potom zohledňujeme stupeň zatížení podlahy a správnou volbu materiálu. Dříve, než se rozhodnete pro správnou volbu, poradíme Vám jaké klady i zápory má každá z povrchových úprav. V minulosti nebyla nabídka různých povrchových úprav tak široká, takže se používaly nejčastěji laky. Postupem času se nabídka a kvalita jednotlivých výrobků zvyšuje a dnes již můžeme říci, že kvalitní olejovanou podlahu lze srovnávat s vysoce zátěžovým lakem, což je jedním z důvodů, proč se v současné době oleje hojně využívají zejména v komerčních prostorách.

Lakované povrchy

 

Olejované povrchy

Povrchová úprava parket lakováním chrání parkety pomocí uzavřené vrstvy filmu, dřevo nemůže přijmout žádnou nečistotu. Tato vrstva ovšem časem podléhá určitému opotřebení, nečistoty a zrnka prachu lak poškrábou, což je viditelné zejména u lakovaných povrchů s vyšším stupněm lesku. Pravidelnou péči a údržbou se toto opotřebení minimalizuje. Při lakování parket na podlahovém vytápění je proto nutné brát zřetel na vyšší pohybovou nestálost parket a možnost vzniku spár. V tomto případě doporučujeme raději použití vytvrzovacích olejů, kde nehrozí praskání laku mezi jednotlivými lamelami.

Na výběr máme tradiční rozpouštědlové laky a dnes více žádané ekologické vodou ředitelné laky. K dispozici je celá řada variant, lak na konkrétní plochu dle stupně zatížení. Obecně lze říci, že lak vytvoří na ošetřeném povrchu ochranou vrstvu. Její odolnost je pak závislá na typu laku, způsobu zatížení a vhodné péči a údržbě.

Rozpouštědlové bezbarvé laky zvýrazňují kresbu dřeva, dávají ji příjemný nažloutlý odstín. K dostání jsou laky jednosložkové pro menší zátěž a vysoce houževnaté dvousložkové pro extrémně zatížené plochy v komerčních prostorách. Dodávají se v matu, polomatu a ve vysokém lesku, nicméně z praktického hlediska doporučujeme používat laky matné nebo polomatné, na kterých případné poškození v budoucnu není tak viditelné.

Vodou ředitelné laky nepatrně tlumí barvu dřeva a dodávají mu tak přírodní vzhled. V případě požadavku klienta na teplý vzhled podlahy lze pod vodou ředitelné laky použít rozpouštědlový základní lak, který dřevo probarví a finální vrstvu pak dokončit laky vodou ředitelnými. K dostání jsou opět laky jednosložkové pro menší zátěž a dvousložkové pro extrémní zátěž do komerčních a sportovních prostor. Dodávají se v matu, polomatu a v lesku, ale také ve variantě ultramatné, která zachovává po ošetření přirozenou matnost povrchu. Tento ultramatný povrch je pak velmi podobný povrchům ošetřeným vytvrzovacími oleji.

Údržba lakovaných povrchů je velmi jednoduchá, běžně postačí povrch jen vysát a vytírat vlažnou vodou s přidáním neutrálního mýdla. Čas od času doporučujeme použít takzvaný Polish, který zaplní jemné mikroprasklinky na povrchu laku a oživí vzhled lakovaného povrchu. V případě renovace či oprav je vždy nutné přebrousit celý povrch v místnosti a ošetřit v jednom pracovním cyklu celou místnost, což je snad jediná nevýhoda lakovaných povrchů.

 

Povrchová úprava parket olejem chrání dřevo do hloubky - to znamená, že na povrchu parket nezůstává žádný ochranný film. Používáním udržovacích olejů dochází k pravidelnému oživení olejovaného povrchu a doplnění voskových vloček na povrchu. Tím si podlaha ponechává svůj svěží matný vzhled odolávající běžnému zatížení. Naolejované dřevo také na rozdíl od „uzavřených“ lakovaných povrchů může „dýchat“ Tato skutečnost současně při správném a průběžném ošetřování olejovaného povrchu zaručuje minimální změny způsobené UV zářením a zaručuje jeho dlouhodobou barevnou stálost.

Vytvrzovací oleje vytvářejí matný vzhled, který příjemně zvýrazní kresbu dřeva a mírně jej ztmaví. Časem dřevo vyzraje a získá krásnou teplou patinu. Použití oleje doporučujeme zejména na tvrdé evropské a exotické dřeviny, kde docílíme výrazně vyšší ochrany dřeva.

Oleje jsou ideální pro použití na extrémně zatížené komerční plochy, ale hodí se i do domácnosti. Nespornou výhodou olejů je i jejich barevná kombinace. Oleje se dodávají v mnoha barevných odstínech. Navíc je už po 24 hodinách od nanesení oleje možné podlahu přelakovat. Tohoto se využívá nejčastěji v případech, kdy požadujete sladit barvu podlahy s interiérem a nemá v oblibě olejované povrchy.

Z pohledu údržby není olejovaný povrch nikterak náročný na zvláštní zacházení, samozřejmostí je používání vhodných mýdel do vody při vytírání a čas od času ošetřit podlahu udržovacím olejem, což je vodou ředitelná emulze s přídavkem vloček vosku. Velkou výhodou olejovaných povrchů je jejich snadná renovace a možnost provádět lokální opravy. Poškozené místo stačí přebrousit, doplnit vytvrzovací olej a na závěr vysušit. Toto ocení zejména domácnosti s malými dětmi či domácími mazlíčky - psy a kočkami.

Také použití oleje na plochy s podlahovým vytápěním má své výhody. Přirozenou vlastností dřeva je změna objemu vlivem kolísání vzdušné vlhkosti, k čemuž u podlahového vytápění dochází pravidelně každou topnou sezónu. U lakovaných povrchů hrozí v důsledku pnutí dřeva k popraskání na jednotlivé lamely, u olejovaných povrchů k tomu nedochází, protože olej nevytváří jen vrstvu na povrchu, ale je napuštěn v celé struktuře dřeva. Poslední nespornou výhodou jsou nižší náklady na aplikaci oleje. Na první pohled se cena jeví dosti vysoká, nicméně při vydatnosti cca 15-50 m2 z jednoho litru oleje (dle ošetřovaného dřeva) není potřeba tolik materiálu jako u laku.


 

Dříve než začnete s lakováním či olejováním podlahy, je nutné povrch parket vhodně připravit. K tomu je dobré použít vždy kvalitní a správně seřízené nástroje a příslušenství, protože jakákoliv chyba při broušení se Vám projeví ve výsledné povrchové úpravě. Velké spáry zatmelte nebo vyklínkujte podobným dřevem, z jakého je samotná podlaha. Při renovaci parketové podlahy ji případně můžete i „přeskládat“.Naplánujte si svou práci proto dostatečně dopředu, pracujte v klidu a pečlivě. Poté bude Váš výsledek výborný.

Broušení parket

Jedná se o klíčovou činnost. Co se zde zanedbá, to se obvykle projeví až po finálním ošetření podlahy. Proto věnujte broušení náležitou péči a pozornost. Při broušení postupujte vždy v několika cyklech, od hrubšího broušení do finálního jemného broušení. Ideální zrnitosti brusiva pro renovaci jsou 24 -> 60 -> 120. Při přebroušení či mezibrusu lakovaných ploch je pak vhodné použít zrnitost 120 až 150. Při vedení válcové brusky se obvykle řídíme dopadem světla v místnosti, kdy při hrubém a středním broušení postupujeme diagonálně z rohu do rohu místnosti, u finálního broušení pak přímo proti zdroji světla (obvykle oknu). Brusku vedeme plynulým pohybem, nezastavujeme se. V případě potřeby opakovaného přebroušení tak činíme ve stejné stopě. Jednotlivé pásy se snažíme plynule navazovat. Nikdy nesmíme zůstat stát se zapnutým strojem na místě! Došlo by tím k nenávratnému poškození podlahy. Kolem krajů ponecháváme nevybroušenou plochu, kterou přebrousíme válcovou bruskou na závěr každého brusného cyklu. Okraje a těžko přístupná místa brousíme okrajovou bruskou, a to postupně stejnou zrnitostí brusiva jako předchozí plochu. Po broušení nezapomeňte vždy odstranit z plochy vzniklý prach vlhkým (ne mokrým) hadrem, vysavačem, a to i mezi radiátory topení, případně žaluziemi.

Lakování nových parket

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Poslední broušení by mělo být provedeno brusivem o zrnitosti nejméně č. 120. Dle potřeby můžete ještě plochu přetmelit, a to nanesením tmelicí hmoty smíchané s pilinami z posledního broušení. Po zaschnutí proveďte jemný mezibrus zrnitosti 120. Poté plochu vysajte a vytřete vlhkým hadrem. Následně aplikujte základní lak Junckers dle návodu, kterým dřevo uzavřete a vytvoříte můstek pro přichycení finálního laku. Po zaschnutí základního laku povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti č. 120-150 nebo černým padem. Po zaschnutí odstraňte vzniklý prach, naneste první vrstvu finálního laku Junckers a nechejte zaschnout. Následně povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120-180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Plochu vysajte a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Závěrem aplikujte 1-2 další nátěry vrchního laku Junckers dle předpokládaného stupně zatížení podlahy. Při lakování postupujeme kolmo ke směru dopadajícího světla, v pásech širokých cca 1,5 m od kraje místnosti k protějšímu kraji. Jednotlivé pásy se snažíme navázat tzv. živý do živého, tímto zabráníme viditelnosti překrytí jednotlivých vrstev.

Renovace starších parket lakováním

Nejprve je vhodné provést test přilnavosti finálního laku na již lakovaný povrch. Povrch přebruste brusivem o zrnitosti č. 120. V rohu místnosti aplikujte finální lak na plochu cca 0,5 m2 a nechte ho zaschnout. Poté hranou mince zkuste lak seškrábnout. Pokud lak drží na podkladu, můžete jej aplikovat na lak původní, v opačném případě je nutné nejprve původní lak odstranit a až poté aplikovat lak nový. Vybruste tedy povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120-180, aby byl povrch dokonale hladký. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na „Lakování nových parket“.

Dříve než začnete podlahu používat, ponechte ji 14 adaptačních dnů. Čerstvě lakovaná podlaha je pochůzná obvykle již po 12 hodinách (ješte lépe po 24 hod.) po aplikaci poslední vrstvy laku. Čím více budete lakovanou podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude životnost laku. Plné zatížení doporučujeme až po cca 8-14 dnech. Prvních 14 dnů vyžaduje poněkud šetrnější přístup tzn. nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a stavte je opatrně, neposouvejte je a koberce pokládejte nejdříve po 7 dnech. V této době nedoporučujeme parkety stírat vodou, ale pouze vysávat výkonným vysavačem.

Olejování nových parket

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, aby byl dokonale rovný, použitím brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou. Nejsnazší aplikace oleje je použitím mohérového válečku s krátkým vlasem. Abyste zjistili ideální stupeň sání dřeva, naneste malé množství olejového přípravku na menší místo na podlaze. Množství nátěrů závisí na tom, kolik oleje dřevěná podlaha absorbuje. To znamená, že podlahu je nutné dokonale nasytit, suchá místa tedy průběžně olejem opět doplnit. Jakmile již podlaha neabsorbuje další olej, ponechte ji zasychat cca 20 minut a poté setřete zbytky oleje z povrchu bavlněným hadrem (např. na talířové brusce). Podlaha musí mít jednotný matný vzhled. V případě, že nesetřete zbytky oleje z povrchu, budou se tato místa jevit jako lesklé skvrny a bude nutné je opět lehce přebrousit a zaleštit. Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau) ošetřujeme obvykle jednou vrstvou oleje, zatímco savé druhy dřevin (buk, javor) je vhodné ošetřit dvěma vrstvami. Při olejování je vhodné si místnost rozdělit na menší plochy o velikosti cca 10-25 m2. Podlahu nechejte po nanesení oleje zaschnout cca 16 hod. K závěrečnému ošetření použijte udržovací olej Junckers Rustic Top Oil na vodní bázi.Naneste dvě slabé vrstvy (cca 60-80 m2/l) v intervalu jedné hodiny. Po cca 1 hodině je povrch dostatečně suchý a pochůzný.

Renovace starších olejovaných podlah

Vybruste povrch tak, aby byl dokonale rovný, použitím brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou. Poté postupujte stejně jako v případě olejování nových parket. Dříve než začnete podlahu používat, ponechte ji 14 adaptačních dnů. Podlaha je sice pochůzná již po 24 hodinách, nicméně plně vytvrzená je až po cca 7 dnech (při 20°C/60% RH). Čím více budete olejovanou a podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude její životnost. Prvních 14 dnů vyžaduje poněkud šetrnější přístup, nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a stavte je opatrně, neposouvejte je a koberce pokládejte nejdříve po 7 dnech. Po dobu prvních 14 dnů po aplikaci oleje nedoporučujeme parkety stírat vodou, ale pouze vysávat výkonným vysavačem.


Rozpouštědlové laky

Rozpouštědlové laky Junckers jsou výbornou alternativou pro klienty preferující tradiční a léty odzkoušený systém nátěrů za přijatelnou cenu. Ze sortimentu Junckers si vyberou jak architekti, projektanti, odborní řemeslníci, tak i široká veřejnost. Svým složením laky odpovídají současné legislativě vyžadující výrobky šetrné k životnímu prostředí. Obsah rozpouštědel je omezen na co nejnižší nutnou hladinu, laky jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit. Práce s nimi je velmi snadná, krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne. Mezi významné přednosti laků Junckers patří výborná slévatelnost nátěrů, minimalizovaná pěnivost a tvorba bublinek, možnost aplikace na plochy probarvené vytvrzovacími oleji. U většiny typů laků nabízíme široké spektrum stupňů lesků od matného přes polomatný až po vysoký lesk. Přestože se laky vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení laku lze jednoduše provést snadnou renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled. Všechny laky na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, především v případě prostiskluznosti lakovaného povrhu, což je důležité zejména v komerčních a veřejných prostorách.

  


Vodní laky

Mezi nejvýznamnější výhodu použití vodou ředitelných laků patří jistě jejich šetrnost k životnímu prostředí, kdy nedochází k úniku škodlivých rozpouštědel do ovzduší. Vodou ředitelné laky jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit vodou. Práce s nimi je velmi snadná, bez nepříjemného zápachu. Krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne, čímž lze ušetřit významnou část nákladů za práci řemeslníka. Mezi významné přednosti laků Junckers patří výborná slévatelnost nátěrů, minimalizovaná pěnivost a tvorba bublinek a možnost aplikace na plochy probarvené vytvrzovacími oleji. U většiny z typů laků nalezneme v nabídce široké spektrum stupňů lesků od ultramatného přes matný a polomatný až po vysoký lesk. Přestože se laky vyznačují vysokou odolností proti opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení laku lze jednoduše provést renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled. Všechny laky na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě prostiskluznosti lakovaného povrhu, což je důležité především ve veřejných a ve sportovních prostorách.

  


Vytvrzovací oleje

Junckers patří od nepaměti mezi průkopníky ošetření dřevěných podlah vytvrzovacími oleji, takže se díky své tradici a kvalitě řadí v této oblasti mezi špičku na evropském trhu. Velké přízni zákazníků se těší především zejména široký výběr probarvených olejů, kterými lze výborně měnit celkový design interiéru místnosti. Svým složením vytvrzovací oleje Junckers odpovídají současné legislativě vyžadující výrobky šetrné k životnímu prostředí. Obsah rozpouštědel je omezen na co nejnižší nutnou hladinu, oleje jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit. Práce s nimi je velmi snadná, krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne. Mezi velké přednosti vytvrzovacích olejů Junckers patří jejich výborná slévatelnost a schopnost penetrovat hluboko do struktury dřeva. Další předností je možnost přelakování olejovaných ploch vodou ředitelnými laky Junckers, a to již po 24 hodinách od poslední aplikace olejů. Přestože se vytvrzovací oleje vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení lze jednoduše provést snadnou, i lokální, renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled. Všechny vytvrzovací oleje na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě prostiskluznosti ošetřeného povrhu, což je důležité zejména ve veřejných prostorách.

  

presmerovat_automaticky