Jak položit dřevěnou podlahu ?

Plovoucí způsob pokládky dřevěných podlah

Plovoucím způsobem se pokládají převážně vrstvené podlahy, ale najdeme výrobce s nabídkou masivních plovoucích podlah. K pokládce podlah tímto způsobem je zapotřebí mít rovný podklad s odpovídající vlhkostí. Na takto připravený podklad se položí parotěsná fólie a podložka kročejového hluku, u podlahového topení nedáváme parotěsnou fólii a použijeme podložku vhodnou pro podlahové topení jako například Multiprotec 1000. Jednotlivé podlahové dílce se pokládají volně na podložku. Jejich spojení zabezpečuje buď speciální suchý zámek nebo se lamely slepují v peru a drážce. Plovoucí proto, že podlaha není pevně spojena s podkladem, vlastně plave nad podkladem a lépe může reagovat na změny klimatu v místnosti.
 
Instalace podlahy plovoucím způsobem


Lepení dřevěných podlah v pásech

Pružné lepení dodává podlaze vysoký komfort chůze a sníží úroveň hluku až o 14 dB.  Při chůzi pocit příjemné akustiky celoplošně lepené podlahy. Po položení okamžitě uživatelná podlaha.

 

Montáž podlahy lepením v pásech


Celoplošné lepení dřevěných podlah

Montáž podlahy celoplošným lepením vyžaduje dokonale rovný a pevný podklad. K lepení se používá několik typů lepidel na bázi disperzní, syntetické nebo polyuretanové. Volba vhodného lepidla závisí na typu podlahy. Nanáší se na podklad ozubenou stěrkou a jednotlivé podlahové dílce se pokládají bezprostředně po jeho nanesení. Podlaha celoplošně přilepená vyniká nižší hladinou kročejového hluku, je pevná, tuhá a tím velice příjemná při chůzi. Povrch je celistvý, kompaktní s velmi vysokou životností.

 

Instalace podlahy celoplošným lepením

 
Kotvení dřevěné podlahy vruty nebo hřeby k roštu 

Tento způsob pokládky má kořeny v dávné minulosti. V dnešní době se touto metodou pokládají hlavně široká masivní podlahová prkna nebo kazetové čtverce. Na tuhý podklad se přišroubují latě nebo hranoly, jejichž rozteč se určuje podle rozměrů dané podlahy. Na tyto rošty se postupně šroubují nebo přibíjejí podlahové dílce.
 

Kotvením vruty nebo hřeby k roštu

 

Pravidla pokládky

 

Tato pravidla pokládky a dále popsaná montáž jsou všeobecně platné. V listech u balíků daných výrobků mohou být uvedena další speciální nebo odlišná pravidla popř. pokyny, které jsou závazné a je nutné je respektovat.
 

1. Kontrola závad materiálu 

Před a během pokládky dřevěných podlah je nutné důkladně kontrolovat případné závady materiálu. Lamely s viditelnými nedostatky nebo poškozením nesmějí být pokládány. Montáž se smí provádět pouze za denního světla nebo dobrého osvětlení, protože jinak by případně poškozené nebo vadné lamely nemusely být rozpoznány. Posouzení povrchu se provádí ve vzpřímené poloze. Šikmé osvětlení nebo protisvětlo se pro posouzení nebo nalezení příp. závad povrchu a škrábanců v položené ploše nepoužívá.

2. Aklimatizace podlahy před pokládkou

Dřevěné podlahy se musí minimálně 48 hodin nechat aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládat, při teplotě vyšší než 17°C a vlhkosti vzduchu 50-65 %. To znamená, že uzavřené balíky se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám v místnosti. Pokud jsou mezi místností skladování a místností pokládky velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší. Pokud jsou klimatické podmínky téměř stejné, může být doba i kratší. Balíky skladujte na rovném podkladu, aniž by byly otevřeny. Zvláště v novostavbách, kde bývá zpravidla velmi vysoká vlhkost vzduchu, by tyto body měly být bezpodmínečně dodrženy.

3. Nemontovat v trvale vlhkých či mokrých místnostech 

Dřevěné podlahy se nesmí pokládat v místech, kam se na podlahu může dostat stříkající voda. Stojatá voda vniká do dřeva a může jej trvale poškodit. V trvale vlhkých místnostech nebo ve vlhkém prostřední (sauna, koupelny atd.) by se dřevěné podlahy neměly pokládat, protože nelze vyloučit nebezpečí vnikání vlhkosti. Pokud má být masivní dřevěná podlaha položena v koupelně, musí se dbát na to, aby se nepokládala v oblastech stříkající vody (sprcha, vana, toaleta, umyvadlo) a aby vlhkost trvale zůstávala v normálním rozsahu mezi 50% a 65% relativní vlhkosti. Bezpodmínečně je nutné se vyvarovat tvoření kaluží a působení vlhkosti jak na okrajích a v oblasti spár tak i na ploše.

4. Vlastnosti podkladu

Všechny dané podklady musí být rovné, suché a dostatečně pevné. Větší nerovnosti se vyrovnávají běžnými stěrkovými hmotami. Povrch podkladu by měl být bez trhlin a bez úlomků a výlomů. Volné podklady nebo nedostatečně pevné podklady (PVC, koberce) musí být odstraněny. Minerální podklady - potěry musí být dostatečně suché. Vždy je potřebné, aby podklad, na nějž se spodní konstrukce a podlaha pokládá, byl zkontrolován odborníkem (včetně měření vlhkosti).

5. Parozábrana u minerálních podkladů

Na suchém, minerálním podkladu pro pokládku se zásadně pokládá 0,2 mm silná polyetylénová fólie, aby se zabránilo vnikání zbytkové vlhkosti do zadní strany dřevěné podlahy. Polyetylénová fólie má úlohu parozábrany, pokládá se v pásech s překrytím cca 30 cm a slepí se. V žádném případě polyetylénová fólie nepůsobí jako utěsnění stavby.
 

6. Dilatační spáry - dodržení vzdálenosti od zdi   

Jak již bylo na úvod popsáno, přírodní materiál jako dřevo, se podle klimatických podmínek smršťuje nebo bobtná. Položená podlaha ze dřeva proto potřebuje vůči všem pevným částem, tedy stěnám, podpěrám, trubkám topení atd. příslušnou vzdálenost, nazývanou dilatační spára. Dále musí být při překročení definované plochy pokládky dodrženy dilatační spáry. Příliš malá vzdálenost od stěn je jednou z nejčastějších chyb při pokládce. Často se projeví až v létě, kdy se masivní dřevěná podlaha v důsledku zvýšené vzdušné vlhkosti a teploty v letních měsících nuceně roztahuje. Dilatační spára popř. vzdálenost od stěn by měla při obvyklé pokládce (např. přišroubování na spodní konstrukci) činit min. 15 mm, u větších ploch úměrně více (viz obr. 6a). Dilatační spára popř. vzdálenost od stěn by měla u masivních dřevěných lamel se spojením Click nebo technikou spon činit min. 5 mm / m šířky pokládky.

Jako základní pravidlo pro dřevěné podlahy platí:

 • Na jeden metr pokládky plovoucí podlahy je nutné dodržet dilatační spáru min. 4 mm na obou stranách místnosti. (Příklad: místnost 4 m široká = min. 16 mm dilatační spáry na každé straně). Ve vztahu k délce jsou dilatační spáry 15 mm ke všem stavebním částem dostatečné.
 • Pro dřevěné podlahy montované plovoucím spúsobem platí max. šířka pokládky 5,50 m a max. délka pokládky 10 m.
 • U celoplošného lepení je dilatační spára 15 mm dostačující.

7. Uspořádání dilatačních spár

Protože, jak bylo právě popsáno, se masivní dřevěná podlaha podle klimatických podmínek roztahuje nebo smršťuje, jsou za následujících podmínek nutné další dilatační popř. pohybové spáry:

 • U šroubovaného spojení (více než 7m(Šířka) x 15m(Délka))
 • U tvarově složitých ploch
 • U pokládky z místnosti do místnosti
 • U celoplošného lepení na podklad musí být převzaty stavební dilatační spáry. Za vynechání dilatačních nebo pohybových spár vždy ručí pracovník provádějící pokládku.

8. Pokládka podlahy s pravidelnými a nepravidelnými spárami

Dřevěné lamely mohou být uspořádány jak pravidelně tak i nepravidelně.
 

Paravidelná vazba podlahy

 

Nepravidelná vazba

 


Doporučujeme nepravidelné uspořádání. Při pokládání smíchejte lamely z více balíků, abyste dosáhli rovnoměrného vzhledu. V každém případě je nutné zaručit, aby u lamel s perem a drážkou bylo překrytí minimálně 30 cm.

9. Směr pokládky podlahy - dopad světla

Z optických důvodů by podélná hrana měla být paralelní s dopadem světla, tzn. že podélná hrana probíhá ve směru dopadu světla. Pokud je více oken, orientujte se podle největšího okna. U extrémních půdorysů místností se směr pokládky posuzuje rovněž podle rozdělení místnosti.
 

Dopad světla na podlahu a směr pokládky


10. Směr pokládky podlahy - půdorys místnosti  

Rovněž z optických důvodů by podélné hrany podlahy měly probíhat napříč dlouhé strany místnosti. Místnost pak opticky působí více čtvercově a větším, nikoli úzkým dojmem.
 

Směr pokládky podlahy a půdorys místnosti

 
11. Pokládka na podlahové topení  

Masivní dřevěné podlahy je možné položit i na vodní podlahové topení při celoplošném lepení. (To neplatí pro dřeviny buk, jatoba, javor, kempas, bambus.) Předpokladem je trvalé dodržování maximální teploty povrchu dřeva 27C. Již ve fázi plánování musí být mimo jiné určen tepelný odpor s projektantem podlahového topení. Dbejte prosím na to, že použití podlahového topení může podle toho, jak je dodržena vzdušná vlhkost, vést k většímu (nad obvyklou míru) vzniku spár a deformacím lamel. Aby nedošlo k hromadění tepla, nesmí se na povrch dřeva pokládat koberce nebo běhouny. Jinak platí obvyklá pravidla řemesla.
 

12. Požadavky na podklady

 • Základním předpokladem pro pokládku masivní i plovoucí dřevěné podlahy je pevný, čistý, suchý a rovný podklad.
 • Nerovnosti více než 2 mm na 1 m musí být vyrovnány vhodnou nivelační hmotou.
 • Při pokládání na stará dřevěná prkna a desky se např. musí stará volná prkna přišroubovat ke spodní konstrukci, aby se zmenšilo případné skřípání. Pokládka by se měla provádět napříč podélného směru starých dřevěných prken. 
 • Koberce nejsou z důvodů pevnosti a z hygienického hlediska vhodné jako podklad a musí být odstraněny. Pokládání na podlahy z PVC, CV a linolea se smí provádět pouze tehdy, když je podlaha pevně přilepena a nemá žádná volná místa.
 • Potěry nesmí překračovat následující hodnoty vlhkosti:
  • Anhydritový potěr bez podlahového topení max. 0,5 CM %
  • V případě podlahového topení vlhkost betonového podkladu do 1,8 CM %
  • Betonová vrstva bez podlahového topení max 2,5 CM %
 • Zásadně je nutné zjistit vlhkost potěru měřicím přístrojem. V každém případě preventivně položte PVC fólii o síle 0,2 mm jako parozábranu (pásy překrývat minimálně 30 cm, překrytí opatřit lepicími páskami, na okrajích ohnout do výšky jako vanu a po upevnění soklových lišt přečnívající část fólie odříznout nožem). 

Montáž dřevěné podlahy přibíjením - přivrtáním

U masivních dřevěných podlah se jedná o přírodní produkt, který svůj původ a jedinečný charakter zdůrazňuje skřípáním, suchými trhlinami, rozštěpenými nebo vypadlými suky popř. přetmelenými místy, nepravidelnostmi v barvě a struktuře atd. Tyto přírodní charakteristiky nemohou být u produktu z masivního dřeva zcela vyloučeny a jsou různě silně výrazné podle třídění a druhu dřeva. Doporučujeme při nákupu počítat s prořezem 5%. Tak můžete případné výraznější znaky odříznout (pokud je to požadováno). Vzniklé zbytky se uplatní na začátku nebo konci pokládané řady. Změřte šířku místnosti napříč směru pokládky. Pokud by poslední řada lamel byla užší než 5 cm, zužte i první řadu tak, že daný rozměr rovnoměrně rozdělíte mezi první a poslední řadu. Vždy poslední prvky jedné řady se odříznou a s těmito zbytky se začíná další řada. Příčné spáry u masivních dřevěných lamel by měly být od jedné řady ke druhé přesazeny nejméně o 50 cm (,,na divoko” ).

1. První řada podlahy

Při pokládání první řady myslete na rozměření místnosti. Odříznuté lamely přiložte ke stěně, aby pero ukazovalo ke středu místnosti. Potřebné vzdálenosti 15 mm od stěny se dosáhne dilatačními klíny.

Pokládka první řady masivní podlahy

 

2. Nerovná stěna

Nastavte první řadu rovně a označte si průběh stěny. Potom lamely příslušně odřízněte.

 

Založení první řady, když je zeď křivá

 

 

3. První řada podlahy v rovině

První řadu nejprve volně položte a nastavte ji pomocí provazu. Zkontrolujte, zda jsou lamely v pravém úhlu. Aby se při příliš malé vzdušné vlhkosti snížil případný vznik čelních spár, doporučuje se slepení čelních hran. Naneste dostatek lepidla na horní stranu drážky, nikoli však do podélných drážek lamel. Nahoru vytlačené lepidlo ihned odstraňte čističem na lepidla.

První řada podlahy v rovině

 

4. Zkrácení posledního dílce podlahy

Koncové kusy označte pomocí úhelníku (k tomu přiložte lamelu stranou drážky k předchozí řadě) a odřízněte je. Nezapomeňte přitom na vzdálenost od stěny. U přímočarých pil řežte lamelu horní stranou dolů, u okružních pil horní stranou nahoru.

Zkrácení posledního dílce

 

Zbylý kousek může být použit jako začátek další řady. Poslední kus v řadě namontujte pomocí montážního páčidla.

 

5. Doklepávejte lamely k sobě pomocí špalíku a kladiva

a během šroubování je přitlačujte k předchozí lamele. Díky technikám přitlačování se případné přirozené deformace (prohnutí lamely) dají do značné míry vyrovnat. Tak je možné lamelu pro přišroubování a případně potřebné předvrtání přiměřeně zafixovat. Nad pery šroubujte lamely v úhlu 45° (u dřevotřískových a OSB desek každých 35 cm).

Doklepávejte lamely k sobě pomocí špalíku a kladiva

 

Dbejte na to, aby při šroubování a předvrtání nedošlo k poškození per. Při použití tohoto speciálního výrobku proveďte několik otáček s malým tlakem, aby speciální frézovací hlava zajistila předvrtání. Pro nezkušené uživatele a u velmi křehkých / tvrdých dřevin doporučujeme lamelu předvrtat. Zvláště důležité je, abyste pomocí provazu kontrolovali stálé dodržování lícování. 

Nad pery šroubujte lamely v úhlu 45°

 

6. Poslední řada podlahy

Poslední řadu lamel nyní odřízněte při zohlednění vzdálenosti od zdi na potřebnou šířku. Rozměření se provede s pomocí zbylého kousku lamely.

Poslední řada lamel

 

Poslední řadu lamel opět přišroubujte nebo přibijte seshora, jako již první řadu, a vložte ji pomocí montážního páčidla.

Poslední řadu vložte ji pomocí montážního páčidla.

 

7. Zaříznutí dveřních zárubní

Zbylý kousek lamely položte (na příslušnou podložku) proti zárubním a podél lamely zárubeň odřízněte. Pokud jsou zabudovány ocelové zárubně, nejprve se z lamely vyřízne předem označený kousek pomocí přímočaré pily. Také zde musí být dodržena dilatační spára.

Zaříznutí dveřních zárubní

8. Vybrání podlahy pro trubky topení

Vybrání pro trubku zvolte o 30 mm větší než je trubka. Místa označte, vyvrtejte a podle vyobrazení odřízněte pod úhlem 45°. Odříznutý kus přilepte. Ani zde nezapomeňte na vzdálenost od stěny a od trubky.
 

Vybrání pro trubky topenípresmerovat_automaticky