Jak položit laminátovou podlahu ?

Návod pro pokládku laminátových podlah

1. Kontrola materiálu před pokládkou

Před a během pokládky laminátových podlah je nutné důkladně kontrolovat případné závady na materiálu. Lamely s viditelnými nedostatky nebo poškozením, nesmějí být použity. Montáž smí být provedena pouze za denního světla nebo dobrého osvětlení, protože jinak by případně poškozené nebo vadné lamely nemusely být rozpoznány.
 

2. Aklimatizace před pokládkou

Laminátové podlahy se musí minimálně 48 hodin nechat aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládat a sice při teplotě vyšší než 17 ºC a vlhkosti vzduchu 50-65%. To znamená, že uzavřené balíky se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám v místnosti. Pokud jsou mezi místností skladování a místností pokládky velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace spíše delší. Pokud jsou klimatické podmínky téměř stejné, může být doba pro aklimatizaci i kratší. Balíky podlahy skladujte na rovném podkladu, aniž by byly otevřeny. Především v novostavbách, kde bývá zpravidla velmi vysoká vlhkost vzduchu, musí být tyto body bezpodmínečně dodrženy.

3. Neinstalovat v trvale mokrých, vlhkých prostorách

Laminátové podlahy se nesmí pokládat v místnostech, ve který na podlahu může stříkat voda. Stojatá voda proniká spoji do laminátové podlahy a trvale ji ničí. V trvale vlhkých místnostech nebo ve vlhkém prostředí (sauna, malé koupelny atd.) by se laminátová podlaha neměla pokládat, protože nelze vyloučit nebezpečí vnikání vlhkosti do podlahy. Pokud má být laminátová podlaha položena v koupelně, musí se dbát na to, aby se nepokládala v oblasti stříkající vody (sprcha, vana, toaleta, umyvadlo) a aby vlhkost trvale zůstávala v normálním rozsahu mezi 50 – 65% relativní vlhkosti vzduchu. Bezpodmínečně je nutné se vyvarovat tvoření kaluží a působení vlhkosti jak na okrajích a v oblasti spár tak i na ploše.

4. Vlastnosti podkladu

Všechny dané podklady musí být rovné (max. 2 mm na 2 m délky), suché a dostatečně pevné. Větší nerovnosti se vyrovnávají běžnými stěrkovými hmotami. Povrch podkladu by měl být bez trhlin a bez úlomků. Volné podklady nebo nedostatečně pevné podklady (PVC, koberce) musí být odstraněny.

5. Parozábrana u minerálních podkladů

Na suchém, minerálním podkladu pro pokládku se zásadně pokládá 0,2 mm silná polyetylénová fólie nebo alternativně podklady s integrovanou ochranou proti průniku vlhkosti (parozábranou). To brání tomu, aby se zbytková vlhkost dostala na zadní stranu laminátové podlahy. Polyetylénová fólie má úlohu parozábrany, pokládá se v pásech s překrytím cca 30 cm a lepí se. V žádném případě polyetylénová fólie nepůsobí jako utěsnění stavby.

6. Dilatační spáry a dodržení vzdáleností od zdi a pevných objektů

Nosná deska laminátové podlahy je dřevěný materiál, který se stejně jako přírodní dřevo roztahuje a smršťuje podle klimatických podmínek. Položená laminátová podlaha proto potřebuje vůči všem pevným částem, tedy stěnám, podpěrám, trubkám topení, schodům atd. příslušnou vzdálenost, nazývanou dilatační spára. Dále musí být při překročení definované plochy pokládky dodrženy dilatační spáry. Příliš malá vzdálenost od stěn je nejčastější chybou při pokládce. Často se projeví až v létě, kdy se laminátová podlaha v důsledku zvýšené vlhkosti vzduchu a teploty v letních měsících nuceně roztahuje. Dilatační spára popř. vzdálenost od stěn by měla činit min. 8 mm, u větších ploch úměrně více.

Jako přibližné pravidlo platí:
Na jeden metr podlahy je nutné dodržet dilatační spáru u zdi, min. 1,5 mm na obou stranách místnosti.
( Příklad: místnost 5 m široká = min. 8 mm okrajové spáry na každé straně ).

Dokonce i když položený materiál doléhá ke stěně místnosti pouze na jedné straně, může se materiál s plovoucím uložením mačkat a vlnit. „Oblíbenými“ slabinami jsou přitom dveřní zárubně, napojení na schody, místa u radiátorů i ukončovacích lišt.

Těžké předměty jako např. kuchyňské skříňky a skříně (podlaha se může pohybovat pouze k jedné straně) vyžadují na druhé straně dvojnásobnou vzdálenost od stěny. Instalaci těžkých předmětů popř. vystavěného nábytku (kuchyně, vestavěné skříně, akvária atd.) doporučujeme  provést před pokládkou podlahy a laminátovou podlahu položit pouze k těmto předmětům (objektům). Tak je kdykoli možná jednoduchá a nekomplikovaná obnova podlahy. Dilatační spáry se u stěn zakrývají pomocí soklových lišt, v jiných oblastech speciálními podlahovými profily.

7. Požadavky na dilatační spáry

Protože, jak bylo právě popsáno, se laminátová podlaha podle klimatických podmínek roztahuje nebo smršťuje, jsou za následujících podmínek nutné další dilatační spáry min. 8 mm:

 • větší plochy (nad 8 x 12 mm)
 • tvarově složité plochy
 • pokládka z jedné místnosti do další místnosti. Tyto dilatační spáry se zakrývají příslušnými přechodovými profily.


Upozornění: Za vynechání (nedodržení) dilatačních spár vždy ručí pracovník provádějící pokládku.

Požadavky na dilatační spáry v závislosti na velikosti místnosti
 

8. Překrytí čelních spojů

Je potřeba dbát na to, aby překrytí čelních spojů od řady k řadě činilo min. 30 cm.

Překrytí čelních spojů při pokládce podlah

 

 

9. Směr pokládky podlahy a směr světla

 

 

Z optických důvodů by měla být laminátová podlaha položena podélně ve směru dopadu světla. Pokud je více oken v místnosti, orientujte se podle největšího okna. U extrémních půdorysů místností se směr pokládky posuzuje rovněž podle rozdělení místnosti.

Směr pokládky podlahy v místnosti
 

10. Směr pokládky podlahy a půdorys místnosti

Rovněž z optických důvodů by podélné strany lamel měly probíhat napříč dlouhým stranám v místnostech. Místnost pak opticky působí více čtvercově a větším, nikoli úzkým dojmem.

 

 

 Směr pokládky podlahy a půdorys místnosti 

11. Požadavky na správný podklad podlahy

 • Základním předpokladem pro pokládku laminátové podlahy je pevný, čistý, suchý a rovný podklad.
 • Nerovnosti více než 3 mm na 1 m by měly být vyrovnány vhodnou samonivelační stěrkovou hmotou.
 • Při pokládání na stará dřevěná prkna a desky, se musí volná prkna přišroubovat ke spodní konstrukci, aby se zmenšilo případné skřípání. Pokládku provádět napříč podélného směru dřevěných prken.
 • Koberce nejsou z důvod pevnosti a z hygienického hlediska vhodné jako podklad a musí být odstraněny.
 • Pokládka na podlahy z PVC, CV a linolea se smí provádět pouze tehdy, když je podlaha pevně přilepena, nemá žádná volná místa a není instalováno podlahové topení.
 • Potěry nesmí překračovat následující hodnoty vlhkosti:

 

 
Anhydritový potěr
Cementový potěr

    bez podlahového topení   

max. 0,5 CM %

max. 2,0 CM %

s podlahovým topením

max. 0,3 CM %                           
max. 1,5 CM %


Zásadně je nutné zjistit vlhkost potěru měřícím přístrojem. V každém případě preventivně položte PVC fólii o síle 0,2 mm jako parotěsnou zábranu (pásy překrývat min. 30 cm, lepit, na okrajích ohnout do výšky jako vanu a po upevnění podlahových lišt přečnívající část fólie odříznout nožem).

12. Montáž první řady laminátové podlahy

Nejprve pilou odstraňte podélná pera u celé první řady lamel. První řada lamel se pokládá tak, aby drážka čelní strany a odříznuté podélné strany byly ke zdi. Začnete na levé straně místnosti. Potřebné vzdálenosti 8-10 mm od zdi se dosáhne distančními klínky. Pokud stěna neprobíhá rovně, začněte se spojováním čelních stran první řady lamel a vyrovnejte (zařízněte) lamely podélně.

Založení podlahy

První řada

13. Montáž druhé řady laminátové podlahy

První lamela druhé řady se nyní podélně napojí následujícím způsobem:

 1. Lamelu položenou na zemi přisuňte k první řadě.
 2. Lamelu mírně nakloňte šikmo až k bodu zaskočení (15-25º).
 3. Při pokládání lamela zacvakne a sice tak, že vznikne tlakové spojení bez vůle.

 

Pokládka druhé řady podlahy

 

14. Nerovná stěna při založení podlahy

Položte první řadu tak, jak bude později v místnosti orientována. Průběh stěny přeneste pomocí zbylého kousku lamely na řadu lamel a odřízněte je příslušným způsobem.

Založení první řady , pokud je zeď křivá

 

 
presmerovat_automaticky