Vosk Osmo 5735 chrání čela dřevěných teras před trhlinami během zvětrávání a minimalizuje absorbci vlhkosti v místě řezu a vysychání. Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran. Pro řezné hrany terasových prken, fasádních nebo střešních prvků z tvrdých a měkkých dřevin.

Vydatnost: 375 ml pokryje přibližně 250 konců terasových prken na obou stranách.

Parametry

Parametr Popis
Typ Vosky
Provedení Bezbarvé
Pro Exteriér
Balení kg 0,375
Stupeň lesku Polomat
Spotřeba cca. 2 m2 řezného povrchu
Doba schnutí 3 - 4 hodiny
Složení Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků
Nářadí k aplikaci Štětec
Barva Průhledná

Přiložené soubory

5735 Clear.pdf (147 kB)
Product information

OSMO 5735 vosk na řezné hrany

Katalogové číslo:
10300151-BL+
Hmotnost:
0.8 kg
Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
686 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit

 • Originální plochý štětec Osmo 25 mm

  Štětec plochý Osmo 25 mm, pro olejované i vodou ředitelné nátěry, zcela nová technologie syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 115 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Osmo 4001 WR impregnace dřeva 0,75l

  Ideální jako extra ochrana pro měkké druhy dřeva pro exteriér. Čistá impregnace dřeva, která slouží jako...
  Cena s DPH: 545 Kč
  Dostupnost: SklademPopis zboží

Zabraňuje vnikání vlhkosti, bez silikonu s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům.

 • Chrání před tvorbou prasklin
 • Minimalizuje bobtnání a sesychání dřeva
 • Působí i zevnitř dřeva
 • Bez obsahu silikonů
 • Bezbarvý
 • Zabraňuje krvácení ze složek dřeva
 • Bezpečný pro člověka, zvířata a rostliny, jakmile je suchý
 • Velmi odolný vůči vodě a nečistotám
 • Mikroporézní, prodyšná povrchová úprava, která nepraská, neodlupuje se
 • Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. v platném znění (příloha č. 5, část I, kategorie produktu A/i, 500 g/l (2010)).

Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Vosk na řezné hrany je připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím promíchejte.

Aplikace: Pouze na surové dřevo naneste pomocí plochého štětce. Doporučujeme nanášet postupně 2 vrstvy. 150 ml/m² pro první vrstvu a 50 ml/m² pro druhou vrstvu.

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí: Přibližně 3 - 4 hodiny. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí.


 

 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní upozornění

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem/před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - 
  mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu.
 • Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky