Hranoly pro terasy


Hranoly pro terasyKonstrukční hranoly

Podkladní hranoly (nosné trámy) u dřevěných teras musí být ze dřeva s podobnou hustotou a životností jako terasová prkna. Také musí mít minimálně dvojnásobnou tloušťku, než je tloušťka prken.

 

A jak podkladní hranoly nainstalovat? Upevněte podkladní hranoly tak, aby se vytvořily pevné základy. Nosné trámy terasy by měly být kvůli odvodu vody uložené na nepropustných podložkách např. z pryže. Zajistěte spád podkladního roštu 2-3 % v uvažovaném směru odvodnění.

 

Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou a také správná vzdálenost mezi nosnými trámy terasy, která závisí na pevnosti a šířce prken.


presmerovat_automaticky