Tradiční rozpouštědlový olej na dřevo WoodGuard Classic určený k ošetření nového, neošetřovaného dřeva, tak i dříve naolejovaného venkovního dřeva. Proniká hluboko do dřeva a chrání terasu před vysycháním a popraskáním a zároveň působí proti vzniku skvrn, řas a plísní. Na bázi lněného oleje a alkydů. Vysoký obsah sušiny, cca. 30%. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva, zlepšuje strukturu žil dřeva, minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva a dřevo rozzáří. Terasový olej se používá na údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku. Světlé a tmavé druhy dřeva odolné vůči povětrnostním vlivům a tlakově impregnované dřevo.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 8-10 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, kartáč, váleček
Balením natřete při 1 nátěru plochu m² 27
Typ Oleje na terasy
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
UV odolnost 1
Použití Exteriér
Plochy Vodorovné
Velikost balení 3 l
Doba schnutí 12 hod
Hustota kg/l 0,84
Teplota při zpracování +5° C
Obsah VOC g/l 700
Obsah sušiny % 31
Pojivo Lněný olej

Přiložené soubory

wg-classic-olej-na-drevo.pdf (351 kB)
Stáhněte si technická data

bl_woodguard_classic_oil_cz.pdf (117 kB)
Stáhněte si bezpečnostní list

WoodGuard Classic olej na terasy bezbarvý

Výrobce:
WoodGuard
Cena s DPH:
od 959 Kč
Dostupnost:
U dodavatele
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
WoodGuard Classic olej na terasy bezbarvý 3l 15190314
3 litry
U dodavatele 0 ks 959 Kč

Doporučujeme přikoupit

 • Osmo set k natírání teras

  Osmo set pro optimální ošetření dřevěných teras. Sada obsahuje 1x kartáč 150 mm, 1x plochý štětec 25 mm, 1x...
  Cena s DPH: 1 221 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Osmo kartáč na čištění teras 150 mm

  Speciální kartáč Osmo 150 mm pro čištění dřevěných teras a nanášení terasových olejů. Kartáč je vyroben ze...
  Cena s DPH: 531 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Osmo systémová teleskopická tyč

  Systém teleskopická tyč Osmo Quick Connect je ideální pro pohodlnou práci ve stoje. Vysoce kvalitní hliníková...
  Cena s DPH: 826 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Landora Terrasstvätt čistič na terasy 2,5l

  Landora Terrasstvätt je účinný alkalický čisticí prostředek určený pro venkovní mytí kamenné, betonové a...
  Cena s DPH: 590 Kč
  Dostupnost: U dodavatelePopis zboží

Příprava: Podklad musí být čistý, suchý a stabilní a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou. K odstranění uvolněného, porézního a rozloženého dřeva použijte ocelový kartáč, oškrábejte nebo obruste podklad, a umyjte plísněmi a houbami napadené povrchy. Důkladně opláchněte vodou.

Aplikace: Nanáší se štětcem, houbou nebo hadříkem ve vydatném množství. Opakujte nanášení mokrý do mokrého, až je dřevo plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. Po 5-10 minutách setřete veškerý přebytečný olej. V případě potřeby ošetření opakujte. Pokud se očekává déšť do 24 hodin, je třeba se aplikaci oleje vyhnout. Lze nanášet i při nízkých teplotách, i ve slabém mrazu, za předpokladu, že je podklad suchý a nehrozí kondenzace. Vyhněte se aplikaci na přímém slunci. Vlhkost dřeva před nátěrem max. 18%. Olejované povrchy se udržují v závislosti na opotřebení, běžně 1-2/rok, než povrch zšedne a opotřebuje se.

Poznámka: Očekávaná životnost 1 rok. Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, konstrukci, způsobu aplikace a expozici. Očekávaná trvanlivost proto může být kratší nebo delší, než je uvedeno. Bezbarvé provedení má obecně kratší životnost než pigmentované odstíny. Pracovní pomůcky, jako hadry atp. použité k aplikaci výrobku se mohou samovznítit. Použité pracovní pomůcky uzavřete ve vzduchotěsné a nehořlavé nádobě (např. zavařovací sklenice nebo kovová plechovka s víkem). Odstraňte obal/ obsah podle platných přepisů.

 


 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics;

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Bezpečnostní pokyny

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P301+330+331+310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - lékaře.
 • P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
 • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky