CC-Suchá pěna pro čištění textilních podlahovin a koberců citlivých na vlhkost např. vlna, sisal, kokos, juta s vynikajícím čistícím účinkem pro šetrné a vůči barvám a vláknu ohleduplné šamponování textilních podlahovin z přírodních vláken, čalounění a potahů stěn. Obsahuje vysoce kvalitní aktivní čistící substance a speciální Anti-Soiling komponenty, které zabraňují zvýšenému opětovnému znečištění ošetřené plochy. Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače, nezpůsobí žádné změny barev.

Oblasti použití: Obzvláště vhodná pro čištění přírodních a orientálních koberců citlivých na vlhkost (např. z vlny, hedvábí, kokosu, juty, sisalu, lýka). Právě tak doporučena k důkladnému čištění čalounění, textilních potahů stěn a pelmetů. Dbejte na doporučení ve speciálním návodu pro konkrétní podlahovinu.

Parametry

Parametr Popis
Balení 400 ml
Spotřeba 25-40 ml/m²
pH hodnota cca. 7,5 (účinná látka v aerosolu)
Čištění Koberce

Přiložené soubory

CC-Sucha-pena.pdf (112 kB)
Technický list

sd_cz_dr_schutz_sucha_pena_170904.pdf (201 kB)
Bezpečnostní list CZ

sd_sk_dr_schutz_sucha_pena_170904.pdf (198 kB)
Bezpečnostní list SK

Dr. Schutz Suchá pěna čistič vlněných koberců 400 ml

Katalogové číslo:
1012407-BL
Hmotnost:
0.3 kg
Výrobce:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
333 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
1 ks
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Použití: Koberce nejprve důkladně vysajte. Nádobu protřepejte a držte dnem vzhůru. Pěnu nastříkejte asi ze vzdálenosti 60 cm, vytvořte stejnoměrný pěnový koberec a vhodným šamponovacím kartáčem (z přírodních vláken) vmasírujte do materiálu. Pro čalounění a jemně tkané látky použijte vlhkou houbu. Při čištění dbát na rovnoměrné působení CC-Suché pěny, popř. pracovat po částech. Materiál nepromáčet. Po úplném zaschnutí (cca 2 – 4 hodiny) čištěnou plochu vysajte.

Upozornění: Před použitím vyzkoušet odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Zamezit kontaktu s choulostivými povrchy, např. se dřevem.

Spotřeba: 25 - 40 ml/m2, podle stupně znečištění a struktury povrchu

Obsah látek: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, fosfáty. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, ošetřovací komponenty, hnací plyn.


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • GHS02 plamen Aerosol 1 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.

 

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky