Multifunkční univerzální čisticí přípravek podlah Junckers Floor Cleaner, koncentrát, který je určený k pravidelné péči o lakované, voskované, nebo vytvrzovacími oleji ošetřené dřevěné povrchy. Univerzální mýdlo pro každodenní i pravidelné čištění lakované a olejované dřevěné podlahy. Rozpouští mastnotu a zbytky mýdla. Nezanechává na podlaze film ani zbytky. pH: Koncentrovaný cca. 10. Zředěný cca. 8-8,5.

Parametry

Parametr Popis
Balení 1 | 2,5 | 5
pH hodnota Koncentrovaný cca. 10. Zředěný cca. 8-8,5
Řědění 5-20dl na 10l vody
Doba schnutí hod 0,5
Čištění Olejované dřevo

Junckers Floor Cleaner čistící prostředek na podlahy

Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 448 Kč
Dostupnost:
U dodavatele
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Junckers Floor Cleaner čistící prostředek na podlahy 1l 130300-EXP-BL
1 litr
U dodavatele 0 ks 448 Kč
Junckers Floor Cleaner čistící prostředek na podlahy 2,5l 130400-EXP-BL
2,5 litru
U dodavatele 0 ks 587 Kč
Junckers Floor Cleaner čistící prostředek na podlahy 5l 130410-EXP-BL
5 litrů
U dodavatele 0 ks 992 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Upozornění

Pravidelná údržba: Nařeďte 50-200 ml čistícího přípravku Floor Cleaner s 10 litry vlažné vody. Aplikace bavlněným hadrem nabo plochým mopem s mikrovlákna. Plochy vystavované vysokému provozu můžete ošetřovat častěji. Pokud to povrch podlahy vyžaduje, můžete množství čistícího přípravku při údržbě zvýšit.

Neotevřené a skladované při 20 °C vydrží 2 roky. Nesmí být vystaven teplotám pod 0 °C. Pokud mrzne, nemůžeme odesílat.

 


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

  • Eye Irrit. 2; H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny

  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101)
  • Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102)
  • Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. (P280)
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce. (P264)
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P337+P313)

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky