Tvrdý voskový olej od Dánského výrobce Junckers Professional Hardwax floor Oil je neuvěřitelně odolný a rychleschnoucí olej na broušené nebo neošetřené dřevěné podlahy. Chrání podlahu a poskytuje ji světlý teplý odstín. Používá se jak pro napouštění povrchu, tak také pro finální povrchovou úpravu dřevěných povrchů. Velmi savé a porézní dřeviny vyžadují aplikaci více vrstev k docílení požadovaného vzhledu. Jeho použití je velmi univerzální, od voskování parket až po ošetření dřevěného nábytku, pracovních desek stolů (i kuchyňských), dveří a jiných interiérových prvků. Tento tvrdý voskový olej zvýrazňuje hloubku a podtrhuje teplý tón ošetřeného dřeva. Výborně zaplňuje póry a proniká hluboko do struktury dřeva, je odolný vůči oděru, nepraská a neodlupuje se. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách. Nelze přetírat laky na vodní bázi.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 20 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Nerezová stěrka, váleček, štětec
Typ Tvrdé voskové
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
Použití Interiér
Velikost balení 0,75 | 2,5 | 5
Stupeň lesku Matný
Doba schnutí 4 hod
Ředění Neředit
Konečné vytvrzení 6 dní
Obsah VOC g/l 500
Země původu Dánsko

Přiložené soubory

F3.4-Hardwax_Floor_Oil_CZ.pdf (157 kB)
Stáhněte si technická data

Junckers Hardwax floor Oil tvrdý voskový olej

Výrobce:
Junckers
Cena s DPH:
od 1 013 Kč
Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Junckers Hardwax floor Oil tvrdý voskový olej 0,75l 131110-ROZ-BL
0,75 litru
Skladem u dodavatele 0 ks 1 013 Kč
Junckers Hardwax floor Oil tvrdý voskový olej 2,5l
131100-EXP-BL
2,5 litru
Skladem u dodavatele 0 ks 2 840 Kč
Junckers Hardwax floor Oil tvrdý voskový olej 5l
131110-EXP-BL
5 litru
Skladem u dodavatele 0 ks 5 551 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Doporučené množství nátěrů:

 • Povrchy vystavené vysoké zátěži: 2 vrstvy Hardwax floor Oil + 1 leštící vrstva Hardwax floor Oil
 • Povrchy vystaveny nízké zátěži: 1 vrstva Hardwax floor Oil + 1 leštící vrstva Hardwax floor Oil

Pokyny pro použití: Neošetřené - broušené podlahy: Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu, vosků, mastnoty, leštících prostředků a pod. Strojní broušení podlahy se vyžaduje v případě renovace již ošetřených povrchů k docílení řádného odstranění nečistot a nerovností. Poslední broušení musí být provedeno brusivem o zrnitosti min. 120 (např. mřížkou), teprve poté lze aplikovat Junckers Hardwax floor Oil. Přebroušení podlahu dokonale očistěte od prachu (např. vysáním). Naneste Junckers Hardwax floor Oil použitím vhodného nářadí (nerezová stěrka, váleček, štětec. V závislosti na požadovaném stupni lesku leštění bílým nebo červeným padem). Nechte vsáknout do dřeva a poté leštícím strojem nebo bavlněným hadrem nebo padem odstraňte neabsorbovaný materiál z povrchu. Po zaschnutí tento proces opakujte ještě jednou (v případě povrchů vystavených vysoké zátěži). Ke zvýšení lesku ošetřené podlahy použijte bílý pad minimálně do 16 hodin po nanesení poslední vrstvy.

Dříve ošetřené podlahy: výbrus povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č.j. 24 - 36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení Vyhladíte brusným papírem zrnitosti č.j. 60 - 80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č.j. 100 - 120, aby byl povrch rovnoměrný. Potom povrch důkladně vysajte a postupujte podle návodu "Neošetřené - broušené povrchy".

Riziko samovznícení: Hadříky apod. použité k aplikaci výrobku se mohou samovznítit. Použité vložte do vzduchotěsné a nehořlavé nádoby.

Čištění: Pro pravidelné čištění přidávejte prostředek Junckers Floor Cleaner do vody k vytírání. Povrch otírejte vlhkým (ne mokrým) hadrem.

Čištění nástrojů: Bílý líh.

Údržba: Používejte Junckers Maintenance Oil k oživení povrchu. Na silněji opotřebované povrchy aplikujte Junckers Hardwax floor Oil pro doplnění vosku.

 


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3; H226, Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní pokyny

 • Hořlavá kapalina a páry. (H226)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102)
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P210)
 • Uchovávejte obal těsně uzavřený. (P233)
 • Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů. (P501)
 • EUH066, Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208, Obsahuje Ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.
 • UFI: 7UH1-A0QA-800P-9YED

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky