Čistič štětců a ředidlo Osmo 8000 bez zápachu, bez benzinu, prvotřídní kvality. K čištění pracovního nářadí po nánosu Osmo nátěrů na dřevo, olejových a syntetických nátěrových barev. K ředění barev na bázi rozpouštědel. Organické rozpouštědlo bez nebezpečných příměsí. Vysoce kvalitní čistič a ředidlo, které je účinnější než levnější alternativy na čištění a ředění výrobků na bázi rozpouštědel.

Parametry

Parametr Popis
Typ Ředidla
Velikost balení 1

Přiložené soubory

Osmo_8000.pdf (66 kB)
Technický list

Osmo 8000 ředidlo a čistič štětců

Katalogové číslo:
13900001
Hmotnost:
0.8 kg
Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
340 Kč
Dostupnost:
Skladem
MNOŽSTVÍ:
4 ks
ks

Doporučujeme přikoupit

 • Osmo set k natírání teras

  Osmo set pro optimální ošetření dřevěných teras. Sada obsahuje 1x kartáč 150 mm, 1x plochý štětec 25 mm, 1x...
  Cena s DPH: 1 221 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Originální plochý štětec Osmo 50 mm

  Štětec plochý Osmo 50 mm, pro olejované i vodou ředitelné nátěry, zcela nová technologie syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 209 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Osmo Easy Clean ubrousky na ruce

  Vlhčené ubrousky na ruce Osmo Easy Clean jsou ideální pro setření veškerého přebytečného produktu, který vám...
  Cena s DPH: 121 Kč
  Dostupnost: SklademPopis zboží

 

 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • Xn; Zdraví škodlivý
 • R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
 • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu pokožky), způsobené odmašťujícím účinkem rozpouštědla.

Bezpečnostní pokyny

 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P260 Nevdechujte páry.
 • P301+P310 Při požitíÍ: Okamžitě volejte Toxikologické inforační středisko - lékaře.
 • P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními  /regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
 • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky