Osmo 8019 Intenzivní čistič je vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování organických a anorganických nečistot ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním ošetřením nátěrovými hmotami.

Oblast použití: Osmo Intenzivní čistič je určen zejména na intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů, například podlah, dřevěných teras a nábytku. pH hodnota: 10,9.

Vydatnost: 1 l postačí na 1 aplikaci ( dle stupně znečištění) pro 30 - 100 m².

Parametry

Parametr Popis
Spotřeba 1 l postačí na 1 aplikaci pro 30-100 m²
pH hodnota 10,9
Řědění Voda 1:10 až 1:20
Doba schnutí hod 3 - 5
Čištění Olejované dřevo

Přiložené soubory

Osmo_8019_Intenzivni_cistic.pdf (590 kB)
Technický list

Osmo 8019 Intenzivní čistič dřevěných podlah

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 653 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 8019 Intenzivní čistič dřevěných podlah 1l 15101050
1 litr
6 dnů 0 ks 653 Kč
Osmo 8019 Intenzivní čistič dřevěných podlah 5l 15101055
5 litru
6 dnů 0 ks 2 650 Kč

Doporučujeme přikoupit

 • Osmo Hand Padhalter - držadlo pro pad

  Ruční držadlo se suchým zipem pro pad nebo nanášecí rouno, vhodné pro nanášení základních nátěrů na dřevěné...
  Cena s DPH: 246 Kč
  Dostupnost: Skladem
 • Osmo Superpad červený 95x155

  Leštící Superpad Osmo červený pro ruční stržení zvednutých dřevních vláken po zaschnutí prvního nátěru pro...
  Cena s DPH: 64 Kč
  Dostupnost: SklademPopis zboží

Zpracování: Koncentrát nařeďte vodou v poměru 1:10 až 1:20. Na ušpiněnou plochu naneste čistič, nechte špínu, ať se uvolní, a následně setřete čistou vodou. V každém případe vyzkoušejte vhodnost přípravku pro daný povrch. Pro strojní čištěni podlah doporučujeme jednokotoučový kartáčový čistící stroj s červenými nebo zelenými čistícími kotouči (pady). Poté pro odstraněni nečistot použijte Osmo vlhký mop nebo čistý bavlněný hadr, neuvolňující vlákna.

Čištění pracovního nářadí: vodou.

Upozornění: Olejované a voskované povrchy se po použiti Osmo Intenzivního čističe ošetří odpovídající Osmo nátěrovou hmotou (např. Osmo Tvrdým voskovým olejem na dřevěné podlahy, Osmo Bangkirai olejem pro dřevěné terasy atd.). Nepoužívat neředěné. Nepoužívejte pouze na části ploch. Na neznámých nátěrech může dojít ke změně barvy nebo struktury původního povrchu. Dřeva, s vysokým podílem obsažených látek (zvláště dub) se při kontaktu s neředěným Osmo Intenzivním čističem zbarví do tmava. I v případě ředěného čističe doporučujeme v každém případě vyzkoušet. Zabraňte zaschnuti roztoku na čištěném povrchu. Není určeno k dennímu čištění.


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2  H315 Dráždí kůži
 • Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H315 Dráždí kůži
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle
 • P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokudje lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P501Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky