Fixační lepidla pro PVC podlahy a koberce


Fixační lepidla pro PVC, koberce a kobercové čtverce

Účelem lepení fixačním lepidlem není co nejsilněji přilepit podlahovou krytinu k podkladu, ale pouze zafixovat proti pohybu, tvoření bublin a vln. Zároveň nesmí být poškozen podklad a dá se odstranit umytím. Pokud má být později podlaha vyměněna, může její obnova proběhnout bez zničení. Fixační lepidla jsou obvykle na bázi vodních disperzí. Nejdříve je fixační lepidlo rovnoměrně naneseno na podklad za pomoci válečku a poté odvětrána. Následuje pokládka podlahové krytiny. Dobu odvětrání lze z praktických důvodů zkracovat. Docílíme tak efektu mezi fixací a lepením.


presmerovat_automaticky