Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm v jedné pracovní operaci. Samovolně se roztékající podlahová hmota pro vyrovnávání podkladů, vhodná pro vyrovnávání podkladù v bytových a objektových prostorách s běžným zatížením. Vhodná pro podlahové topení a pod kolečkové židle. Pochůzná po cca 2 - 3 hodinách.

Vhodná na

 • betonové podklady
 • cementové potěry
 • staré podklady s pevně soudržnými zbytky lepidel
 • vytvoření rovných, savých ploch pro pokládku parket, kobercù, dlažby, PVC a jiných podlahovin

Přednosti

 • velmi dobrý rozliv a čerpatelnost
 • nulové pnutí
 • vynikající zpracovatelnost, rychle pochůzná
 • velmi tvrdá, po broušení velmi hladká
 • dobré pevnosti v tlaku a tahu za ohybu

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Šedá
Balení 25 kg
Spotřeba 1,5 kg na 1 m2 a na 1 mm tloušťky
Vhodné pro podlahové topení Ano
Doba zpracování cca 40 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 30 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 8 MPa
Doba pochůznosti po cca 3 hodinách
Doba, po které je možné lepit po cca 48 hidinách
Množství záměsové vody 6 - 6,5 litrů na 25 kg směsi
Min. vrstva pod kolečkové židle 1 mm
Pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm
Typ podkladu Beton, anhydrit

Přiložené soubory

chemos-standard-30.pdf (1,70 MB)
Stáhněte si technická data

bl-chemos.pdf (374 kB)
Stáhněte si bezpečnostní list

Nivelační hmota Chemos Standard 30

Katalogové číslo:
2546703404-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
707 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty, pevný v tlaku a tahu podle ČSN 74 4505. Podklad vždy přebruste, aby se odstranily i slabě držící části podkladu. Minimalizuje se tak riziko, že se nivelační hmota odtrhne i s vrchní částí podkladu. Betonový podklad musí být starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstraní špachtlí nebo broušením. Praskliny v podkladu vyspravit opravným tmelem Chemos. Větší trhliny vyčistit, proříznout bruskou, sešít ocelovými sponkami a zalít epoxidem. Konstrukční dilatační spáry uzavřete pružným polyuretanovým tmelem. Staré dlažby, teraco a pod. přebrousit bruskou s brusným papírem. Odstraní se tak mastné vrstvy po ošetřujících přípravcích a po užívání podlahy. Podklad důkladně vysát průmyslovým vysavačem a napenetrovat vhodnou penetrací Chemos.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 6 - 6,5 litru studené, čisté vody. Obsah pytle vsypuje za stálého míchání do vody. Míchá  nízkootáčkovým míchadlem (500 - 700 ot./min.) minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Potom nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce. promíchat při pomalých otáčkách. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřete kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášejte až po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. U vícevrstvého stěrkování je třeba dbát na to, aby každá další vrstva nebyla hrubší než předchozí. Čas zpracování je 30-40 minut, pochůzná po přibližně 2-3 hodinách, doba schnutí před pokládkou podlahových krytin je cca 48 hodin. (platí při 20oC, 55% rel. vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy 3 mm tloušťky).

Doporučení: Při realizaci tloušťky do 5 mm míchejte s množstvím vody až 6,5 litrů. Zlepší se roztékání bez ovlivnění ostatních vlastností. Při realizaci tloušťky 6 - 20 mm míchejte s množstvím vody 6 - 6,3 litrů. Čím větší tloušťka samonivelační hmoty, tím méně záměsové vody je třeba použít. Při realizaci tloušťky vrstvy 10 - 20 mm lze přimíchat cca 5 - 6 kg ohněm sušeného křemičitého písku Chemos 0,3 - 0,8 na jeden pytel nivelizační hmoty. Při míchání nivelaèní hmoty s pískem použijte 6,2 - 6,5 litrů vody.

 


 

Jak správně míchat samonivelační hmoty?

Samonivelační hmoty zpracováváme rozmícháním ve studené vodě. Už při míchání dochází k reakci cementu a vody. Protože však chceme, aby nivelační hmota měla určité námi zvolené vlastnosti, jako jsou delší zpracovatelnost, výborná tekutost, rychlé tuhnutí a tvrdnutí apod., musí se již při výrobě modifikovat přísadami. Rozpuštění těchto přísad trvá určitý čas a je velmi DŮLEŽITÉ, aby byly rozpuštěny v procesu míchání a ne až po rozlití na podklad. Při zkrácené době míchání by se nemusela dosáhnout maximální tekutost hmoty. Proto je důležité dodržení celkového času míchání, včetně přestávky, protože i během přestávky probíhá rozpouštění přísad.

Proč dodržet předepsané množství vody?

Vodu použitou při míchání cementových hmot nazýváme záměsná voda. Jejím úkolem je reagovat s cementem a vytvářet tak složité formy vazeb v hydratačních novotvarů. Pro dostatečnou hydrataci cementu a dosažení požadované zpracovatelnosti potřebujeme určité množství vody. Toto množství určí výrobce cementové hmoty ve svém návodu a vychází z množství použitého cementu a z receptury suché směsi. Tato voda se v procesu tuhnutí a tvrdnutí cementové hmoty dělí na: chemicky a fyzikálně vázanou a volnou vodu.

Chemicky vázaná voda se stává trvalou součástí hmoty a uvolní se pouze při vysoké teplotě nad 200 °C. Část fyzikální vázané vody bude také součástí hmoty a část se za určitých podmínek odpaří a způsobuje vznik napětí a smršťování hmoty. Smršťování je současně eliminováno expanzními příměsemi.

Volná voda vyplňuje převážně největší póry a snadno se vysušuje. Zůstávají po ní prázdné póry, které snižují pevnosti. To je přesně ta voda, kterou měříme vlhkoměrem a čekáme, kdy se odpaří. Je třeba si tedy uvědomit, že každé deci vody navíc v konečném důsledku zvyšuje pórovitost cementové hmoty a tím negativně ovlivňuje významné technické vlastnosti samonivelační vrstvy, jako jsou pevnost, nasákavost, trvanlivost, smršťování, pnutí, ale i čas vysychání.

Negativní vliv předávkování záměsové vody na homogenitu tekuté nivelační hmoty lze snížit použitím různých stabilizátorů v receptuře. To znamená, že s předávkováním záměsové vody s minimálním zhoršením stability tekuté hmoty se do určité míry počítá, přestože se zhorší vlastnosti zatvrdlé hmoty. Běžně se počítá s předávkováním do 10 %, to znamená při předepsané vodě 6 litrů maximálně ji navýšit na 6,6 litru. Např. produkty firmy Chemos jsou nastaveny na navýšení vody o 12 %. Překročení těchto limitů způsobuje rozsadanie hmoty ihned po rozlití. Projeví se to tím, že největší a tím i nejtěžší zrnka písku sedají na podklad a naopak jemné částice jsou vyplavovány na povrch. Tím vzniká nerovnoměrné vyplňování prostoru mezi velkými zrny a tím fatální pokles pevnosti a nárůst pnutí. Použití většího množství záměsové vody, jak je předepsáno, se dá zjistit i po uschnutí hmoty. Zvláště nebezpečné pro kvalitu je navýšení záměsové vody při lití tloušťky už nad 8 - 10 mm.

Mohu do nivelační hmoty přidávat písek?

Tak toto je přesně opačný případ jako s vodou, protože přidáváním písku do nivelační hmoty se jí některé vlastnosti zlepšují. U výrobků Chemos se tímto snižuje vnitřní pnutí téměř na nulu. Je však třeba dodržet doporučení výrobce, jaké zrnitosti má být písek. Je to velmi důležité, protože výrobce má v pytli už písek přesně definované zrnitosti a ten přidaný písek má doplnit křivku zrnitosti a ne ji rozbít. Přidaný písek přidáváme v množství dle doporučení výrobce. Písek je možné přidávat od tloušťky 8 - 10 mm. Nesmí se však navyšovat množství záměsové vody.

Proč je třeba zatemnit velká okna a zamezit průvanu?

Zde můžeme navázat zase na vodu, která je použita k míchání. Všichni to známe z klasického betonování. Krátce po betonování musíme beton zalévat i několik dní a tak mu dodávat vlhkost na ještě probíhající hydrataci a zamezit vysoušení fyzikální vázané vody. A právě proto, abychom toto nemuseli dělat, jsou v samonivelačních hmotách použité přísady, které vážou na sebe dostatečné množství vody pro udržování vlhkosti ve hmotě, aby mohl cement dále hydratovat. Tato voda, můžeme ji nazývat ošetřovací, se uvolňuje postupně. Pokud se však během schnutí hmoty, krátce po jejím vylití, záměsová voda rychle odpařuje např. působením přehřátí od slunce nebo i průvanem, může se stát, že ani přísady na zadržování vody nebudou schopny vodu dostatečně udržet. Následně se začne snižovat množství fyzikální vázané vody, která není nahrazována. Vzniká smršťování, které vyvolává pnutí v době, kdy hmota ještě nemá dostatečnou pevnost a může docházet ke vzniku smršťovacích trhlin, resp. k ostatním poruchám vytvrzené hmoty.

A na závěr asi tolik, s přípravou podkladu nespěchejte.

Vše si pečlivě zaměřte, změřte. zkontrolujte podklad. Nezapomeňte si změřit vlhkosti a zbytkové vlhkosti. Na každých 100 m² jste u cementových a anhydritových potěrů provést 3 CM měření - to ukládá ČSN norma 744505. Před nivelací vše zbrušte, přefrézujete. Používejte dilatační pásky. Dodržujte pracovní, konstrukční, smršťovací a akustické dilatace. Před nivelaci si ověřte savost podkladu. Otevřená klapka v krbu nemusí v kombinaci s dírou pro digestoř nebe jiné dva otvory, které vytvoří průvan, je třeba pořešit a nezapomeňte na podlahové topení, vypínač OFF.

 


Klasifikace podle 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • H315 Dráždí kůži.
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • H318 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu - dýmu - plynu - mlhy - par -aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Na Bojišti 1, Praha: +420-224919293 nebo lékaře.

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky