Speciální samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a zušlechťujících přísad. Je určená na vytvoření otěruvzdorné, pevné a trvanlivé finální podlahové vrstvy vystavené vyššímu opotřebování. Používá se ve skladech, garážích a pod. Pro tloušťku 5 - 20 mm v jedné pracovní operaci. Vhodná na betonové podklady, cementové potěry, anhydritové potěry, staré podklady s pevně přídržnými zbytky barev a lepidel, staré dlažby a jiné podklady. Vhodná pro interiér, pochůzná po cca 2 - 3 hodinách. Aby se zabránilo nasáknutí nečistot (soli ze zimní údržby silnic, případně olejů při opravách auta) doporučujeme aplikovat nátěr na hotovou podlahu, jako například Dr. Schutz PU Anticolor, při spotřebě cca.: 80-100 ml/m² (10-12m²/l) každá vrstva. Před lakováním penetrovat penetrací Primer.

Přednosti

 • velmi dobře strojově čerpatelná
 • rychlá a jednoduchá aplikace
 • vysoká odolnost vůči obrusu
 • rychle pochůzná
 • samonivelační schopnost

Parametry

Parametr Popis
Typ Nivelace
Barva Šedá
Balení 25 kg
Spotřeba 1,6 kg na 1 m² a na 1 mm tloušťky
Doba zpracování cca. 30 minut
Pevnost tlaku po 28 dnech > 35 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 8 MPa
Doba pochůznosti po cca 2-3 hodinách
Množství záměsové vody 6-6,5 litrů vody na 25 kg směsi
Plné zatížení po 7 dnech
Typ podkladu Beton, cementové potěry

Přiložené soubory

tl-chemos-garaz-sk-2018-pdf.pdf (1,58 MB)
Technický list

bl-chemos.pdf (374 kB)
Stáhněte si bezpečnostní list

Samonivelační hmota Chemos Garáž

Katalogové číslo:
2546702404-BL
Hmotnost:
24.9 kg
Výrobce:
Chemos
Cena s DPH:
1 114 Kč
Dostupnost:
6 dnů
ks

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujících se částí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením. Spáry a menší trhliny v podkladu spravit opravným tmelem OT 101. Větší trhliny vyčistit, prořezat, sešít ocelovými sponami a zalít epoxidem. Dilatační spáry uzavřít elastickým akrylátovým tmelem. Staré dlažby, teraso a pod. přebrousit bruskou s brusným papírem. Podklad důkladně vysát a napenetrovat.

Penetrování: Penetrace zabraňuje vsáknutí záměsové vody do podkladu. Váže povrchový jemný prach, redukuje savost podkladu, chrání na vlhkost citlivé podklady před záměsovou vodou z vyrovnávacích hmot. Penetrační nátěr musí mít dobrou adhezi k podkladu. Proto je nejvýhodnější vylévat stěrku aspoň 12 hodin po penetrování, kdy se dá jednoduše mechanicky (škrábnutím) přesvědčit, zda je soudržnost nátěru k podkladu dostatečná. Důsledná příprava podkladu a penetrace má rozhodující vliv na výslednou kvalitu a vzhled štěrky. Penetraci PE 406 naneste válečkem celoplošně na podklad. Pokud je podklad znečištěn barvou nebo obsahuje zbyrky asfaltu a lepidel, použijte Adhezní můstek. Dodržujte návod na použití penetrace.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít 6 litrů studené, čisté vody. Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500 - 700 ot./min.). minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Potom nechat 2 minuty stát a nakonec ještě krátce promíchat.

Při realizaci tloušťky do 5 mm smíchat s množstvím vody až 6,5 litrů. Zlepší se roztékání bez ovlivnění ostatních vlastností. Při realizaci tloušťky 6 - 20 mm smíchat s množstvím vody 6 litrů. Při realizaci tloušťky vrstvy 10 - 20 mm je dobré přimíchat cca 5 kg ohněm sušeného křemičitého písku zrnitosti 0,3-0,8 na jeden pytel (25 kg) nivelizační hmoty.

Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotou jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelaci a dobrému spojení jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášet minimálnì po 18 hodinách a napenetrování předešlé vrstvy. Při vícevrstvém stěrkování dbát, aby každá další vrstva nebyla tlustší než předešlá. Jednotlivé dávky vylévat v pásech po celé šířce plochy. U větších ploch a ručním zpracování je výhodnější vytvořit více pracovních skupin, aby byla vylévána celá šířka současně.

Důležité: Čerstvě vystěrkované plochy je nutné chránit proti příliš rychlému vyschnutí, které mùže být zpùsobeno např. přímým slunečním svitem, vysokou teplotou a prùvanem. Před lepením krytin musí být vystěrkovaná plocha plně proschlá. Při tloušťce nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké teploty výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čím se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Nejlépe zpracovatelné při teplotě 18 - 25 °C, teplota podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %.

 


 

Jak správně míchat samonivelační hmoty?

Samonivelační hmoty zpracováváme rozmícháním ve studené vodě. Už při míchání dochází k reakci cementu a vody. Protože však chceme, aby nivelační hmota měla určité námi zvolené vlastnosti, jako jsou delší zpracovatelnost, výborná tekutost, rychlé tuhnutí a tvrdnutí apod., musí se již při výrobě modifikovat přísadami. Rozpuštění těchto přísad trvá určitý čas a je velmi DŮLEŽITÉ, aby byly rozpuštěny v procesu míchání a ne až po rozlití na podklad. Při zkrácené době míchání by se nemusela dosáhnout maximální tekutost hmoty. Proto je důležité dodržení celkového času míchání, včetně přestávky, protože i během přestávky probíhá rozpouštění přísad.

Proč dodržet předepsané množství vody?

Vodu použitou při míchání cementových hmot nazýváme záměsná voda. Jejím úkolem je reagovat s cementem a vytvářet tak složité formy vazeb v hydratačních novotvarů. Pro dostatečnou hydrataci cementu a dosažení požadované zpracovatelnosti potřebujeme určité množství vody. Toto množství určí výrobce cementové hmoty ve svém návodu a vychází z množství použitého cementu a z receptury suché směsi. Tato voda se v procesu tuhnutí a tvrdnutí cementové hmoty dělí na: chemicky a fyzikálně vázanou a volnou vodu.

Chemicky vázaná voda se stává trvalou součástí hmoty a uvolní se pouze při vysoké teplotě nad 200 °C. Část fyzikální vázané vody bude také součástí hmoty a část se za určitých podmínek odpaří a způsobuje vznik napětí a smršťování hmoty. Smršťování je současně eliminováno expanzními příměsemi.

Volná voda vyplňuje převážně největší póry a snadno se vysušuje. Zůstávají po ní prázdné póry, které snižují pevnosti. To je přesně ta voda, kterou měříme vlhkoměrem a čekáme, kdy se odpaří. Je třeba si tedy uvědomit, že každé deci vody navíc v konečném důsledku zvyšuje pórovitost cementové hmoty a tím negativně ovlivňuje významné technické vlastnosti samonivelační vrstvy, jako jsou pevnost, nasákavost, trvanlivost, smršťování, pnutí, ale i čas vysychání.

Negativní vliv předávkování záměsové vody na homogenitu tekuté nivelační hmoty lze snížit použitím různých stabilizátorů v receptuře. To znamená, že s předávkováním záměsové vody s minimálním zhoršením stability tekuté hmoty se do určité míry počítá, přestože se zhorší vlastnosti zatvrdlé hmoty. Běžně se počítá s předávkováním do 10 %, to znamená při předepsané vodě 6 litrů maximálně ji navýšit na 6,6 litru. Např. produkty firmy Chemos jsou nastaveny na navýšení vody o 12 %. Překročení těchto limitů způsobuje rozsadanie hmoty ihned po rozlití. Projeví se to tím, že největší a tím i nejtěžší zrnka písku sedají na podklad a naopak jemné částice jsou vyplavovány na povrch. Tím vzniká nerovnoměrné vyplňování prostoru mezi velkými zrny a tím fatální pokles pevnosti a nárůst pnutí. Použití většího množství záměsové vody, jak je předepsáno, se dá zjistit i po uschnutí hmoty. Zvláště nebezpečné pro kvalitu je navýšení záměsové vody při lití tloušťky už nad 8 - 10 mm.

Mohu do nivelační hmoty přidávat písek?

Tak toto je přesně opačný případ jako s vodou, protože přidáváním písku do nivelační hmoty se jí některé vlastnosti zlepšují. U výrobků Chemos se tímto snižuje vnitřní pnutí téměř na nulu. Je však třeba dodržet doporučení výrobce, jaké zrnitosti má být písek. Je to velmi důležité, protože výrobce má v pytli už písek přesně definované zrnitosti a ten přidaný písek má doplnit křivku zrnitosti a ne ji rozbít. Přidaný písek přidáváme v množství dle doporučení výrobce. Písek je možné přidávat od tloušťky 8 - 10 mm. Nesmí se však navyšovat množství záměsové vody.

Proč je třeba zatemnit velká okna a zamezit průvanu?

Zde můžeme navázat zase na vodu, která je použita k míchání. Všichni to známe z klasického betonování. Krátce po betonování musíme beton zalévat i několik dní a tak mu dodávat vlhkost na ještě probíhající hydrataci a zamezit vysoušení fyzikální vázané vody. A právě proto, abychom toto nemuseli dělat, jsou v samonivelačních hmotách použité přísady, které vážou na sebe dostatečné množství vody pro udržování vlhkosti ve hmotě, aby mohl cement dále hydratovat. Tato voda, můžeme ji nazývat ošetřovací, se uvolňuje postupně. Pokud se však během schnutí hmoty, krátce po jejím vylití, záměsová voda rychle odpařuje např. působením přehřátí od slunce nebo i průvanem, může se stát, že ani přísady na zadržování vody nebudou schopny vodu dostatečně udržet. Následně se začne snižovat množství fyzikální vázané vody, která není nahrazována. Vzniká smršťování, které vyvolává pnutí v době, kdy hmota ještě nemá dostatečnou pevnost a může docházet ke vzniku smršťovacích trhlin, resp. k ostatním poruchám vytvrzené hmoty.

A na závěr asi tolik, s přípravou podkladu nespěchejte.

Vše si pečlivě zaměřte, změřte. zkontrolujte podklad. Nezapomeňte si změřit vlhkosti a zbytkové vlhkosti. Na každých 100 m² jste u cementových a anhydritových potěrů provést 3 CM měření - to ukládá ČSN norma 744505. Před nivelací vše zbrušte, přefrézujete. Používejte dilatační pásky. Dodržujte pracovní, konstrukční, smršťovací a akustické dilatace. Před nivelaci si ověřte savost podkladu. Otevřená klapka v krbu nemusí v kombinaci s dírou pro digestoř nebe jiné dva otvory, které vytvoří průvan, je třeba pořešit a nezapomeňte na podlahové topení, vypínač OFF.

 


Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2
 • Skin Sens. 1 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže, kategorie 1
 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 Používejte ochranné rukavice - ochranné brýle.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky