Tvrdý voskový olej Osmo Rapid 3232 rychleschnoucí Hardwax Oil s kratší dobou zpracovatelnosti. Za jeden den můžete aplikovat 2 nátěry. Nátěr tvrdým voskovým olejem se snadno udržuje a vyznačuje výbornou odolností proti poškrábání a proti namáhání tlakem. Je odolný vodě a necitlivý na znečištění.

Tvrdý voskový olej Osmo Rapid rychleschnoucí je ideální úprava povrchu pro silně zatěžované přírodní povrchy. Tvrdý voskový olej je odolný proti ošlapání, trvale snese vysoké zatížení a je velmi odolný. Odpuzuje vodu a je odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti. Dřevo si uchová přírodní vzhled. Osmo Rapid je profesionální úprava povrchu pro všechny dřevěné podlahy jako prkna z masivního dřeva, selské vzory, parketové vzory a OSB desky. Vynikající také na korkové podlahy a, kvůli dobré schopnosti proniknout do materiálu, rovněž velmi dobré pro terakota a ostatní neglazované dlažby. Fleky se dají bez problémů odstraňovat. Silně zatěžovaná a poškozená místa se nechají vyčištěním a následným přetřením znovu bez problému renovovat-bez viditelných rozdílných odstínů. Odpadá operace přebrušování celé plochy.

Parametry

Parametr Popis
Typ Tvrdé voskové
Biocidy Neobsahuje
Provedení Bezbarvé
Pro Interiér
Stupeň lesku Polomat
Spotřeba 1 litr stačí na cca. 24 m² při 1 nátěru
Doba schnutí Min. 4-5 hod. Suché tak, že neulpívá prach za cca. 3 h. Korek min. 6-8 h
Složení 50-60 % pevné látky - slunečnicový olej, sojový olej, olej z bodláků - Carnaubaa Candelilla vosk, parafíny
Hustota g/cm³ 0,89
Nářadí k aplikaci Pevný štetec, váleček z mikrovlákna, kartáč
Konečné vytvrzení 2 - 3 týdny

Přiložené soubory

Osmo_3232.pdf (279 kB)
Technický list CZ

Osmo 3232 Rapid tvrdý voskový olej polomat rychleschnoucí

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 1 182 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 3232 Rapid tvrdý voskový olej polomat rychleschnoucí 0,75l 10300093-BL
0,75 litru
6 dnů 0 ks 1 182 Kč
Osmo 3232 Rapid tvrdý voskový olej polomat rychleschnoucí 2,5l
10300092-BL
2,5 litru
6 dnů 0 ks 3 582 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Speciální výhody

 • Rychlé schnutí
 • Účinná ochrana proti nečistotám a oděru
 • Pro extrémní odolnost ve veřejných prostorách
 • Bez škodlivých biocidů, konzervačních látek, aromatických látek
 • Lokálně opravitelné. Žádné broušení nutné pro bodové opravy nebo budoucí aplikace
 • Odolné vůči běžným úniků kapaliny, jako je voda, džus, čaj, coca-cola a vínem
 • Extrémně trvanlivý a odolný, velmi odolný proti vodě a špíně
 • Zvyšuje přírodní charakter dřeva
 • Zaschlý nátěr je neškodný pro lidi, zvířata i rostliny (odpovídá normám DIN 53160 (odolný slinám a potu) a EN 71.3 (vhodný pro použití při výrobě dětských hraček).

Oblast použití: Tvrdý voskový olej Rapid je ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku. Lze použít i pro ošetření terakoty nebo jiným neglazovaných keramických materiálů.

Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20 % vlhkost dřeva). Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je připravený ihned k použití, neřeďte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit. Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem - konečné broušení pro podlahu P100-150, nábytek P180-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

Zpracování: Olej naneste na čisté a suché dřevo vtenké vrstvě Osmo pevným štětcem, Osmo podlahovým kartáčem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. První nátěr aplikujte v tenké vrstvě, během 10 - 15  minut důkladně a pečlivě rozetřete a eventuálně odstraňte nadbytečný materiál. Nechte  zaschnout po dobu cca. 4-5hodin, během schnutí zajistěte dostatečné větrání.  Po zaschnutí naneste druhou vrstvu nátěru. Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, ztohoto důvodu doporučujeme - zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Doba schnutí: cca 4-5 hodin (při normálním klimatu, 23 °C/50 % rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Vydatnost: 1l výrobku vystačí přibližně na 24 při jednom nátěru. Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Veškeré uváděné údaje se vztahují k hladce ohoblovaným - obroušeným dřevěným povrchům, v případě jiného typu povrchu se mohou spotřeby odlišovat.

Údržba: Podlahy a nábytek upravené Osmo finálními nátěry jsou snadno čistitelné, nečistoty lze odstranit měkkým kartáčem nebo vysavačem. Pro stírání na vlhko doporučujeme přípravek Osmo Wish Fix, který jednoduše přidáte do teplé vody. Stírejte dobře vyždímaným, málo vlhkým hadrem. Pro obnovení vzhledu podlahy doporučujeme použít přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek. Voskovou údržbu a čistící prostředek použijte v domácnosti 1 x ročně a tím vyčistíte a zregenerujete Vaše dřevo v 1 pracovním kroku. 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • R10: Hořlavý.

Bezpečnostní pokyny

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem/před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P501 Obsah - nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

 

Volba aplikace ovlivňuje konečný vzhled

 

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky