Tvrdý voskový olej Osmo 3240 Rapid Bílý transparent je ideální úprava povrchu pro silně zatěžované přírodní povrchy. Osmo Rapid je profesionální úprava povrchu pro všechny dřevěné podlahy jako prkna z masivního dřeva, selské vzory, parketové vzory a OSB desky. Vynikající také na korkové podlahy a, kvůli dobré schopnosti proniknout do materiálu, rovněž velmi dobré pro terakota a ostatní neglazované dlažby. Kratší doba zpracovatelnosti - 2 nátěry v 1 den.

Nátěr se snadno udržuje a vyznačuje výbornou odolností proti poškrábání a proti namáhání tlakem. Je odolný vodě a necitlivý na znečištění. Fleky se dají bez problémů odstraňovat. Silně zatěžovaná a poškozená místa se nechají vyčištěním a následným přetřením znovu bez problému renovovat-bez viditelných rozdílných odstínů.

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 24 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček
Typ Tvrdé voskové
Biocidy Neobsahuje
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
Použití Interiér
Doba schnutí 4-5 hod
Hustota g/cm³ 0,89
Konečné vytvrzení 2 - 3 týdny
Země původu Německo

Přiložené soubory

Osmo_3240.pdf (206 kB)
Technický list

Osmo 3240 Rapid Bílý tvrdý voskový olej transparentní rychleschnoucí

Hmotnost:
0.805 kg
Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 1 182 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 3240 Rapid Bílý tvrdý voskový olej transparentní rychleschnoucí 0,75l 15100512
0,75 litru
6 dnů 0 ks 1 182 Kč
Osmo 3240 Rapid Bílý tvrdý voskový olej transparentní rychleschnoucí 2,5l 15100513
2,5 litru
6 dnů 0 ks 3 582 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Speciální výhody

 • Rychlé schnutí
 • Účinná ochrana proti nečistotám a oděru
 • Pro extrémní odolnost ve veřejných prostorách
 • Bez škodlivých biocidů, konzervačních látek, aromatických látek
 • Lokálně opravitelné. Žádné broušení nutné pro bodové opravy nebo budoucí aplikace
 • Odolné vůči běžným úniků kapaliny, jako je voda, džus, čaj, coca-cola a vínem
 • Extrémně trvanlivý a odolný, velmi odolný proti vodě a špíně
 • Zvyšuje přírodní charakter dřeva
 • Zaschlý nátěr je neškodný pro lidi, zvířata i rostliny (odpovídá normám DIN 53160 (odolný slinám a potu) a EN 71.3 (vhodný pro použití při výrobě dětských hraček).

Oblast použití: Tvrdý voskový olej Rapid je ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku.

Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20 % vlhkost dřeva). Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je připravený ihned k použití, neřeďte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit. Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem - konečné broušení pro podlahu P100-150, nábytek P180-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

Zpracování:

 • Transparentní barevný nátěr: Olej naneste v tenké vrstvě Osmo pevným štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna nebo Osmo kartáčem k natírání podlah ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete.
 • Lehce barevně mořený vzhled:  Vprůběhu 20 minut otřete nanesený nátěr hadříkem nebo bílým leštícím kotoučem. Během schnutí po dobu 4 - 5 hodin zajistěte dostatečné větrání. Po zaschnutí naneste druhou vrstvu nátěru bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem Rapid 3232 nebo 3262. Jestliže se u nábytku vyžaduje sytější barevný odstín, postup ještě jednou opakujte, maximálně ale naneste dva nátěry. Podlahy pouze 1 nátěr Tvrdým voskovým olejem Rapid 3240 a 1 nátěr bezbarvý Tvrdý voskový olej Rapid ( 3232 nebo 3262 ).
 • Intenzivně barevný odstín: Pro tyto účely doporučujeme Osmo Dekorační vosk nebo Osmo Olejové mořidlo. Důležité: Podlahu ošetřete maximálně jednou Osmo Tvrdým voskovým olejem Rapid bílý transparentní, po řádném zaschnutí aplikujte bezbarvý Osmo Tvrdý voskový olej Original nebo bezbarvý Osmo Tvrdý voskový olej Rapid.

Doba schnutí: cca 4-5 hodin (při normálním klimatu, 23 °C/50 % rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Vydatnost: 1l výrobku vystačí přibližně na 24 při jednom nátěru. Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Veškeré uváděné údaje se vztahují k hladce ohoblovaným - obroušeným dřevěným povrchům, v případě jiného typu povrchu se mohou spotřeby odlišovat.

Údržba: Podlahy a nábytek upravené Osmo finálními nátěry jsou snadno čistitelné, nečistoty lze odstranit měkkým kartáčem nebo vysavačem. Pro stírání na vlhko doporučujeme přípravek Osmo Wish Fix, který jednoduše přidáte do teplé vody. Stírejte dobře vyždímaným, málo vlhkým hadrem. Pro obnovení vzhledu podlahy doporučujeme použít přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek. Voskovou údržbu 3087 a čistící prostředek použijte v domácnosti 1 x ročně a tím vyčistíte a zregenerujete Vaše dřevo v 1 pracovním kroku. 

 

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • R10: Hořlavý.

Bezpečnostní pokyny

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem/před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P501 Obsah - nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

 

Volba aplikace ovlivňuje konečný vzhled

 

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky