Osmo Ochranná olejová lazura 701 je matný ochranný vrchní nátěr na olejové bázi pro dřevěné prvky v exteriéru. Mikroporézní a prodyšný svrchní nátěr umožňuje dřevu dýchat a snižuje nebezpečí bobtnání a smršťování dřeva. Odolný vůči vodě i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Obsahuje aktivní složky pro ochranu vrchního nátěru před řasami a napadením plísněmi.

Dřevo je přírodní produkt, který se někdy chová jinak, než je žádoucí. Může se stát, že dřevo nepojme rovnoměrně olejový nátěr. Výsledkem je nerovnoměrný barevný odstín. Na to však máme Ochrannou olejovou lazuru 701 bezbarvou matnou. Následná doúprava tímto výrobkem zmatní lesklé oblasti a zajistí tak jednotný a elegantní vizuální obraz.

Doporučené použití: Vhodný jako bezbarvý, matný samostatný nátěr pro svislé chráněné venkovní konstrukce jako jsou střešní podhledy, přístřešky na auta nebo opláštění budov. Osmo Ochranná olejová lazura 701 bezbarvá neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření, a proto není doporučována pro aplikace na přímém slunci. Je taktéž vhodná jako bezbarvý, matný vrchní nátěr (pouze pro svislé plochy) na barevné Osmo venkovní vrchní nátěry jako jsou Osmo Selská barva, Osmo Ochranná olejová lazura. Docílíte tím dodatečného přírodního matného vzhledu povrchu.

Základní informace:

 • Na bázi přírodních obnovitelných zdrojů
 • Podkladový a vrchní nátěr v jednom
 • Vrchní nátěr chránící proti napadení plísněmi, řasami a dřevokaznými houbami
 • Mikroporézní, prodyšný povrch
 • Pro rozměrově stálé / rozměrově nestálé dřevěné prvky v exteriéru
 • Zaschne po přibližně 4 - 6 hodinách
 • Obsah postačí pro přibližně 50 m2 obroušeného dřeva / přibližně 25 m2 hrubě řezaného dřeva

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 26 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček
Typ Tenkovrstvé
Biocidy Obsahuje
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
Stupeň lesku Matné
Použití Exteriér
Doba schnutí 4-6 hodin 1 nátěr, 12 hodin 2
Ředění Neředit

Přiložené soubory

Osmo 701 CZ.pdf (260 kB)
Technický list CZ

OSMO 701 Bezbarvá olejová lazura matná

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 969 Kč
Dostupnost:
6 dnů
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 701 bezbarvá olejová lazura matná 0,75l 12100075
0,75 litru
6 dnů 0 ks 969 Kč
Osmo 701 bezbarvá olejová lazura matná 2,5l 12100085
2,5 litru
6 dnů 0 ks 2 920 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky. Osmo Ochranná olejová lazura je připravena k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím promíchejte. Je-li to možné, aplikujte první nátěr na všechny plochy před vlastním smontováním konstrukce. Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti hnilobě a modrání dřeva, je možno dřevo před aplikací nátěru ošetřit - pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR 4001.

Zpracování: Přípravek naneste rovnoměrně v tenké vrstvě pevným Osmo ručním štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání ca. 4 - 6  hodin. Potom naneste stejným způsobem i druhý nátěr. Při renovaci povrchu obvykle stačí jeden nátěr Osmo Ochrannou olejovou lazurou, aplikovanou na očištěný povrch. Ujistěte se, že je povrch před aplikací nátěru dokonale čistý. Výsledný svrchní nátěr závisí - kromě jiného - také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Upozornění: transparentní barevný odstín je ovlivněn přírodní barvou dřeva a může se proto lišit od odstínu vzorku. Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou ochranu proti UV záření a nedoporučují se proto pro plochy silně vystavené slunci. Povrch je po uschnutí na začátku mírně lesklý, potom polomatný. Aby se prodloužila trvanlivost, po důkladném uschnutí druhého nátěru  1 x natřít Osmo UV olejem na ochranu proti UV záření Extra 420 bezbarvým.

Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za normálních klimatických podmínek, tj. 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny

 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P501 Obsah - nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje butanonoxim, propiconazol. Může vyvolat alergickou reakci.

Videa


Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky