Osmo UV ochranný olej bezbarvý Osmo 420 Extra je polomatný bezbarvý nátěr na fasády, zahradní domky a ploty ze dřeva, na bázi přírodních olejů k použití do vnějších prostor. Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra výrazně prodlužuje interval renovace. UV záření postupně prolamuje ochranu ligninu v okolí vláken ve dřevě, které má lignin spojovat. Vlhkost také poškozuje lignin, vlákna začnou přirozeně šednout, dřevo se zdrsní, později začne praskat. Osmo UV Ochranný olej oddálí šedivění dřeva 12 x účinnější než holé dřevo při 2 vrstvách. Nátěr obsahuje biocidní účinné látky na ochranu proti napadení plísní, řasou a houbou. Bez obrušování jednoduše přetřít.

Oblasti použití: Na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly). Také vhodné pro bambusové tyče (např. u pohledových zábran a zahradního nábytku).

Vydatnost: 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².

Parametry

Parametr Popis
Vydatnost m²/l 1 litr = 18 m² při 1 nátěru
Počet nátěrů Neošetřené dřevo 2, renovace 1
Nářadí k aplikaci Štětec, váleček
Biocidy Obsahuje
Báze Olejová
Provedení Bezbarvé
Stupeň lesku Polomatné
UV odolnost 1
Použití Exteriér
Plochy Svislé
Doba schnutí 12 hodin
Hustota g/cm³ 0,9 - 1,0

Přiložené soubory

TL_Osmo_420.pdf (119 kB)
Technický list

OSMO 420 Extra UV ochranný olej na fasády bezbarvý

Výrobce:
Osmo
Cena s DPH:
od 857 Kč
Dostupnost:
6 dnů

Zašleme vám vzorek s dopravou zdarma

60 Kč
Foto Katalog. číslo / Název Dostupnost Množství Cena s DPH Koupit kusů
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezbarvý 0,75l 11600026
0,75 litru
6 dnů 0 ks 857 Kč
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezbarvý 2,5l 11600027
2,5 litru
6 dnů 0 ks 2 588 Kč
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezbarvý 3l AKCE-11600027
3 litry
6 dnů 0 ks 2 588 Kč
Osmo 420 Extra UV ochranný olej bezbarvý 25l
11600029
25 litru
6 dnů 0 ks 24 778 Kč

Doporučujeme přikoupit
Popis zboží

 

Doporučení: Pro na složky bohaté druhy dřeva (např.: Cedr, Iroko, Teak, Mahagon apod.),nechte dřevo 12 týdnů zvětrat před aplikací. Zvětrání zlepší savost pro olej, který může snáze proniknout do dřeva. V případě, že dřevo po zvětrání zešedne, použijte odšeďovač dřeva Osmo 6609. Některé dřeviny, jako Dub a Kaštan jsou bohaté na přírodní třísloviny a tyto složky způsobí černání povrchu, když jsou vystaveny vlhkosti, slunečnímu záření a oxidů železa (např. ocelový kartáč, drátěnka). Mnoho druhů dřevin (např. Modřín, Merbau) obsahuje ve vodě rozpustné barevné extrakční látky, které se při dešti mohou přirozeně vyplavovat. Zvětrání tento problém vyřeší.

Doba schnutí: Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23 °C/50 % rel.vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Obsažené látky: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku a lněný olej), sikativa (sušidla) a aditiva. Těkavé složky: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010).

Příprava: Povrch dřeva musí být suchý, čistý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20 % vlhkost dřeva). Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra je hotový přímo k natírání, neředit. Důkladně promíchat. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy odstraňte. Hladké povrchy neobrušujte jemnějším brusným papírem než P120. Pokud bude požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísni, modrání a napadení hmyzem, dřevo předem natřete Osmo Impregnací dřeva WR - pokud možno ze všech stran.* Obsahuje biocidy - používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku uvedené na obalu.

Zpracování: Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec) nebo Osmo Válečkem z mikrovláken tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva a rovnoměrně rozetřete. Potom proveďte druhý nátěr. K přetření již barevně upraveného povrchu nebo při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu očištěnou od nečistot. Výsledný nátěr závisí na stavu podkladu, proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr.

Pokyny: K renovaci intaktní nátěry v závislosti na návětrné straně po cca 3-4 letech očistěte a 1x znovu natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. U ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a také u vodorovných ploch, ze kterých nemůže stékat voda, jako např. hlavy sloupů, okenní parapety, sedací plochy nábytku, se musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. UV ochranný olej bezbarvý Extra je nevhodný jako samostatný nátěr na terasy. Pokud již došlo k zešednutí, je třeba plochu odšedit Osmo Odšeďovačem dřeva a znovu 2x natřít Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. Aby se dosáhlo UV ochranného faktoru 12, je třeba nanést 2 nátěry UV ochranného oleje. Při pouze 1 nátěru na dřevo bez předchozí povrchové úpravy se výrazně zkracuje trvanlivost. Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje na základě vysokého obsahu oleje jako konečný nátěr na bílých podkladech mírné zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný nátěr na již bíle upravené plochy Osmo Ochrannou lazuru 900 bílou. Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).


 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES

 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními - regionálními - národními - mezinárodními předpisy.
 • Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
 • Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.
 • Obsahuje propiconazol, butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

Videa


Odkazy

Dotaz na prodavačepresmerovat_automaticky